[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Thu Aug 13 21:42:33 CEST 2015


Den 13. aug. 2015 20:47, Christer van der Meeren skreiv:
> Don't tag for the renderer (tenkte jeg skulle si det først), men 
> skjønner at rendring er irriterende når man vil noe annet. Men kan du 
> forklare hvorfor du vil at disse småveiene skal vises på lavere 
> zoom-nivåer?

Eg ønskjer *ikkje* at dei skal visast på *veldig* låge zoom-nivå, men 
synest det er irriterande at dei ikkje vert vist på dei zoomnivåa som er 
fornuftige å bruka når vil ein sjå slike småvegar. Det vil i praksis 
seia dei zoomnivå som highway=service vert vist for.

Det er spesielt uheldig sidan det er ganske vanleg å berre bruka 
highway=service utan å legga på detaljen at det er snakk om ein 
service=driveway, sjølv om det er det det faktisk er.

Men når eg brukar frikartet på Garmin GPS-en, vert det vist likt, og då 
er eg fornøgd. :)

-- 
Karl Ove Hufthammer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/2dc9ed1b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list