[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 22:26:20 CEST 2015


Ang. placement: Hvilken nytte har det egentlig å tagge det? Er det for at
navigasjonsprogramvare skal kunne vise en illustrasjon av feltene?

2015-08-13 21:56 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

> Den 13. aug. 2015 kl. 21.33 skrev Christer van der Meeren <
> cmeeren at gmail.com>:
> >
> > Noden der avkjørselen er: highway=motorway_junction (eller bare junction
> om ikke motorvei?),
>
> highway=motorway_junction brukes selv om det ikke er motorvei. Litt
> ulogisk, men slik er det.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/de0d882b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list