[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Fri Aug 14 08:49:16 CEST 2015


Hva hvis krysset ikke har nummer? Hva hvis det ikke har nummer selv om det
er på motorvei? Kan man likevel bruke taggen?

Og kan destination=* med fordel brukes alle steder det er avkjørsel med
retardasjonsfelt, uavhengig av veitype?

2015-08-13 23:25 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

>
> > 13. aug. 2015 kl. 23:06 skrev N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
> >
> > Denne taggen brukast både på motorveg og motortrafikkveg dersom det
> faktisk er skilta med kryssnummer.
>
> Den kan til og med brukes på vei som verken er motorvei eller
> motortrafikkvei dersom den har kryssnummer (eller kryssnavn), f.eks. ring
> 3 / E 6 gjennom Oslo.
>
>
> > ________________________________________
> > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Tor <
> torsm.news at gmail.com>
> > Sent: Thursday, August 13, 2015 9:56 PM
> > To: Christer van der Meeren
> > Cc: NUUGs kartliste
> > Subject: Re: [NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei
> >
> > Den 13. aug. 2015 kl. 21.33 skrev Christer van der Meeren <
> cmeeren at gmail.com>:
> >>
> >> Noden der avkjørselen er: highway=motorway_junction (eller bare
> junction om ikke motorvei?),
> >
> > highway=motorway_junction brukes selv om det ikke er motorvei. Litt
> ulogisk, men slik er det.
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150814/46260c44/attachment.htm 


More information about the kart mailing list