[NUUG kart] Stikonferanse Fornebu 17-18.mars

Hans Kristian Flaatten hans.kristian.flaatten at turistforeningen.no
Wed Jan 14 15:46:42 CET 2015


Hei,

Hvis noen av dere som ønsker å holde innlegg kan si meg hva dere ønsker å
presentere så skal jeg ta det med videre.

Signalene jeg har fått fra DNT sine medlemmer i programkomiteen [1] er at DNT
stiller seg positiv til presentasjon fra OSM.


[1] http://friluftsrad.no/file=9372


Med vennlig hilsen
Den Norske Turistforening

Hans Kristian Flaatten
Systemutvikler, Nasjonal Turbase


On 14 Jan 2015, at 14:26, Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> Ja, det er nærliggende å tro at de bare slipper til de de ønsker å ha med.
> 
> Takk for tips om innhold. Skal ta det med sammen med alt annet jeg hadde tenkt å fortelle. Som sagt så kommer det et utkast etter hvert.
> 
> -Sverre
> 
> 
>> -----Original Message-----
>> From: vibrog at gmail.com [mailto:vibrog at gmail.com] On Behalf Of Vidar
>> Gundersen
>> Sent: Wednesday, January 14, 2015 10:58 AM
>> To: Sverre Didriksen
>> Cc: kart at nuug.no
>> Subject: Re: [NUUG kart] Stikonferanse Fornebu 17-18.mars
>> 
>> Selvfølgelig: Dette er en konferanse hvor DNT med venner skal hylle
>> seg selv og sitt: "Det byråkratiserte friluftsliv."
>> Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) var også i kontakt med
>> arrangøren for å snakke om bærekraftige stier. Det var det heller ikke
>> plass til.
>> 
>> Bra du gjør det beste ut av det, Sverre.
>> Tips: Få frem at OSM kan brukes til å samle og spre metakunnskap som
>> det ikke er plass til i rammene av offentlige kart og slipper til alle
>> som har noe de ønsker å bidra med.
>> Vis hvordan kart på UT.no kunne vært om man smeltet inn
>> brukerinnsamlede data fra OSM.
>> 
>> Jeg ser at Friluftlivets år er sparket i gang og de også har en side
>> om konferansen.
>> Det ser ikke ut som programmet er publisert enda.
>> http://www.friluftslivetsar.no/stikonferanse/
>> http://www.friluftsrad.no/9285.DNT-og-FL-inviterer-til-STIkonferanse-17-18-
>> mars-pa-Fornebu.html
>> 
>> 
>> 2015-01-14 10:33 GMT+01:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>> Jeg har vært i kontakt med arrangøren, og det er ikke plass i programmet til
>> noe foredrag for oss.  Men vi får en side i en konferanserapport så vi kan
>> presentere oss. Jeg lager et utkast og sender det på høring til dere.
>>> 
>>> -Sverre
>>> 
>>> 
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf
>> Of
>>>> Sverre Didriksen
>>>> Sent: Tuesday, January 06, 2015 10:49 AM
>>>> To: kart at nuug.no
>>>> Subject: Re: [NUUG kart] Stikonferanse Fornebu 17-18.mars
>>>> 
>>>> Jeg har nå fått OK fra NUUG at de dekker avgiften, så da melder jeg meg på
>> og
>>>> tar kontakt så jeg også får anledning til å presentere OSM.
>>>> 
>>>> -Sverre
>>>> 
>>>> 
>>>>> -----Original Message-----
>>>>> From: Vidar Gundersen
>>>>> Sent: Sunday, December 14, 2014 6:58 PM
>>>>> To: Lars Falk-Petersen
>>>>> Cc: kart at nuug.no
>>>>> Subject: Re: [NUUG kart] Stikonferanse Fornebu 17-18.mars
>>>>> 
>>>>> Det er flott, Hans Kristian jobber også i DNT.
>>>>> 
>>>>> 2014-12-11 20:59 GMT+01:00 Lars Falk-Petersen <lars at falkp.no>:
>>>>>> Jeg har sendt en forespørsel om dette gjennom en venn som jobber i
>> DNT.
>>>>> 
>>>>> On Wed, Dec 10, 2014, at 12:17, Hans Kristian Flaatten wrote:
>>>>>> Jeg skal sjekke opp om DNT kan sponse deltakeravgift for OSM. Prøver å
>>>>>> finne ut hvem som kan beslutte det.
>>>>> _______________________________________________
>>>>> kart mailing list
>>>>> kart at nuug.no
>>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>> _______________________________________________
>>>> kart mailing list
>>>> kart at nuug.no
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 842 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150114/bc2ba64f/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list