[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu Jul 2 11:21:14 CEST 2015


Også enig. Som du sier er highway=path for stier og ikke veier.

Om vi blir enig om at dette skal være standard så er det fint om noen
oppdaterer den norske wikien som nå sier "highway=cycleway + foot=yes".

-SverreOn Thu, 2015-07-02 at 11:14 +0200, Anders Fougner wrote:
> Helt enig.
> 
> Anders
> 
> 
> Den 02.07.15 11.12, skrev Ola Endre Reitstøen:
> > Er det ikke bedre å bruke *highway=cycleway + foot=designated* 
> > eller 
> > *highway=footway + bicycle=designated* på GS-veg?
> > I min verden så bør highway=path bruker på det som er av stier, 
> > ikke 
> > *veier.
> > 
> > 
> > - Ola Endre
> > 
> > 
> > 2015-07-02 11:00 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com 
> > <mailto:nitrolinken at gmail.com>>:
> > 
> >   2015-07-02 10:58 GMT+02:00 Vidar Gundersen <
> > vibrog+osm at gmail.com
> >   <mailto:vibrog+osm at gmail.com>>:
> > 
> >     Det er feil/unødvendig å måtte sette bicycle=designated på
> >     highway=cycleway. cycleway betyr bicycle=designated.
> > 
> > 
> >   Peter refererte aldri til at man skulle sette 
> > bicycle=designated
> >   på highway=cycleway, men heller:
> >   - highway=path
> >   - bicycle=designated
> >   - foot=designated
> > 
> >   Mvh,
> >   Thor K. Høgås
> > 
> >   _______________________________________________
> >   kart mailing list
> >   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> >   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > 
> > 
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list