[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 12:28:32 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 12:06 PM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
wrote:

> Den 02.07.15 11.49, skrev Peter Bremer:
> > On Thu, Jul 2, 2015 at 11:15 AM Sverre Didriksen
> > <sverre.didriksen at usit.uio.no <mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no>>
> > wrote:
> >
> >     En sykkelløype ned en slalombakke som kan se ut som en vanlig sti
> >     men som er blitt til ved at mange har syklet der skal nok tagges
> >     "highway=path + bicycle=designated".
> >
> >
> > Nei. En slalombakke som mange har syklet på er highway=path +
> > ski=designated + bike=yes. Designated er det bare når mundighetene
> > eller de som er ansvarlig for området har tilrettelagt, ikke når folk
> > har begynt å bruke det slik.
> Stiene i slalombakkene følger vanligvis ikke skiløypa men er
> tilrettelagte, oppbygde stier (med doseringer, hopp osv.) gjennom skog
> og/eller deler av skiløypa og brukes nesten utelukkende av syklister
> og/eller tilskuere på konkurranser. Disse bør vanligvis merkes med
> bicycle=designated ettersom de er spesialbygd for sykling.
> https://www.google.no/search?q=hafjell+bike+park&tbm=isch
>

Helt enig. Men Sverre snakket om "en vanlig sti men som er blitt til ved at
mange har syklet der", og da er det ikke "designated".

(I helga gikk jeg noe ukjente stier ned slalombakker, og så at forskjellige
burde faktisk ha blitt tagget med foot=no ;-) )
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/cfd45766/attachment.htm 


More information about the kart mailing list