[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 14:19:08 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 1:53 PM Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com> wrote:

> Wikien er klar på at dette er juss, og jeg mener det er viktig å
> poengtere og være strikt på det fordi mange vil begynne å overtolke
> betydningen av det.
>
> designated og discouraged gjør dette mer komplekst, men sett dere inn
> i utvikler av en rendrer/ruter sitt sted:
> cycleway med foot=yes er greit: Det er også tillatt å gå på noe som
> normalt ikke er tillatt å gå.
> bicycle=designated (på noe annet enn cycleway) kan da forstås som at
> alt annet er forbudt (*=no), på samme måte som cycleway uten annen
> tagging.
> foot=discouraged dermed kan forstås at det er lov, men gjøres på eget
> ansvar.
>
> Dermed kan man rendre et sykkelkart som viser egne traséer for
> syklende av highway=cycleway og highway=* AND bicycle=designated
>
> Dersom en aktør med faktisk myndighet ikke har satt opp skilt "Kun for
> syklende", er det faktisk feil (eller overtolking) å sette
> bicycle=designated. Men en sykkelpark/alpinanlegg er antagelig ikke
> utmark?
>

Stort sett enig med deg, bare at designated ikke betyr at det er kun tillat
for den. Det er tillat å gå på sykkelvei, det er tillat å sykle på gåvei,
og det samme gjelder veier med designated. Bicycle=designated betyr ikke av
seg selv at det ikke er tillat å gå der.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/f842b2f1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list