[NUUG kart] Oppdaterte Elveg-data

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed Jul 15 09:43:41 CEST 2015


Hei!

Oppdatert output fra siste elveg2osm med siste Elveg-slipp
(2015-05-27) ligger her:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGfl9ZRTBOS3ptaTNzVjlBVE5CbTFQT2Fwd1d5MGhSWE91cUk2YURqdU1xM2s&usp=sharing#list

For sammenligningens skyld ligger forrige Elveg-slipp (2015-03-24) med
siste elveg2osm her:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGfmdZTDUyRnh6aEoxaDBTMzFZbTQ0YlZtNE1IYjVsOEhVeE9adzkzbEZpcDA&usp=sharing#list

Jeg har ikke sjekket output spesielt nøye, men logger er inkludert.

Geir Ove


More information about the kart mailing list