[NUUG kart] Elveg: nvdb:date og nvdb:id:part

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sun Jul 19 22:46:59 CEST 2015


Jeg ser at Elveg-dataene har en tag som heter nvdb:date, som ser ut til å
være dato for innsamling av data (fra Kartverkets side), for eksempel
"1992-11-24". Er dette interessant å ta med inn i OSM på samme måte som
nvdb:id? Jeg ser også at det finnes en nvdb:id:part på enkelte strekninger,
f.eks. Damsgårdstunnelen i Bergen. Hva med den?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150719/dde5b8c0/attachment.htm 


More information about the kart mailing list