[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jul 28 22:17:29 CEST 2015


> 28. juli 2015 kl. 20:17 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
> 
> On 07/28/15 01:28, Tor wrote:
>> Nå har jeg skrevet inn forslag på wikien til hvordan man kan håndtere
>> objekter med flere navn/skrivemåter og objekter med navn på flere språk.
>> Fint om noen tar en titt på dette. Også fint om noen tenker ut en måte å
>> gjøre dette mer eller mindre automatisk på.
> Jeg er usikker på disse alt_name_N taggene. Semikolon, som i alt_name="Navn 1;Navn 2" osv er mer brukt.

Jeg er usikker på disse selv. Taginfo gir 4 689 treff på alt_name_1 og 1
671 treff på alt_name_2. Det er relativt lite. Sikkert vel så lurt å
bruke alt_name med semikolon.

> Samisk som hovednavn i samisk forvaltningsområdet blir rett. Er det nyttig å ha både språk-spesifik navnetagg (eks "name:no") i tillegg til "name" når språket i "name" er norsk? (som i forslaget om Tromsdalstinden på wiki).

Tja, vet ikke. Det er ulik praksis i ulike land:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multilingual_names

-- 
Tor

More information about the kart mailing list