[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Jun 8 00:45:33 CEST 2015


[Espen Oldeman Lund]
> Og hvorfor kutter vi ikke bare ut nvdb:id i skriptet hvis vi ikke skal
> ha det med videre?

Vil en slik ID i OSM gjøre det enklere å sammenligne NVDB og OSM?

Tankene mine går til arbeidet som ble gjort med å sammenligne OSM og
Ordinance Survey i UK, der en kunne regne ut hvor stor andel av veiene i
den ene databasen som også var i den andre.  Se
<URL: https://povesham.wordpress.com/2011/05/20/openstreetmap-and-ordnance-survey-meridian-2-comparison-2008-2011/ >
for å ha noe å nøste i når det gjelder den jobben.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list