[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Jun 8 08:33:13 CEST 2015


2015-06-08 0:48 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> Med tanke på at det er mye eksisterende veinett i Norge og det kanskje blir
> litt mye jobb om vi skal dele opp eksisterende veier for å legge inn
> nvdb:id, så tror jeg ikke taggen kan brukes til noe fornuftig i vårt
> tilfelle. Eller?

Siden de fleste av veiene fra Elveg/NVDB _ikke_ kopieres inn, så blir
det ikke nyttig for "bulk" sammenligning. Men ønsker vi senere å ta
inn mer data fra NVDB (som enten finnes der nå eller kommer senere),
så kan i enkelt slå det opp for de vegbitene som er kopiert inn,
basert på nvdb:id.

> Angående nvdb:id: For meg er dette det samme, i alle fall om veier ikke skal slås sammen.
> Men trenger vi det for noe? Det er et argument fra OSM sin side for å ta vekk det som ikke
> er nødvendig, se her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines#Use_the_right_tags.

På den wiki-siden står det at man ikke skal ta med for mye meta-data,
men at det kan være lurt å ta med en ID til dataene under et eget
prefix. tiger:tlid er brukt som eksempel for tilsvarende i USA.

> Angående oppdatering 4 ganger i året: Skulle ikke Elveg begynne å oppdateres kontinuerlig?
> Mener dette ble nevnt her for noen måneder siden, men jeg kan huske feil.

Det var en nyhet for litt siden om at de skulle gi tilgang til mer
kontinuerlig. NVDB har det vel allerede hatt et API (Rest-basert) til
ei stund. Jeg tror Elveg fortsatt vil dumpes periodisk fra NVDB.
Grunnen til at jeg ikke brukte NVDB sitt API da jeg startet elveg2osm
var at APIet på den tiden var koblet mot en test-database som ikke ble
oppdatert. Nå tror jeg APIet går mot live NVDB, men jeg tror ikke det
er spesielt mye å hente på å starte på nytt mot dette istedenfor å
bruke Elveg.

Geir Ove


More information about the kart mailing list