[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Torstein Ingebrigtsen Bø torsteinibo at gmail.com
Mon Jun 8 12:04:22 CEST 2015


Jeg har ikke satt meg inn i situasjonen for Elveg importen. Men forstår at
det er snakk om å slå sammen veger. Dette gjør jeg automatisk for
N50-importen. Her blir alle veisegmenter ("way") slått sammen hvis de har
samme tagger. Hvis det er flere veier som har samme endenoder (kryss) og
tagger, er det "tilfeldig" hvilke veisegmenter som blir slått sammen.
Python scriptet finnes her
https://github.com/tibnor/kartverket2osm/blob/master/waySimplifyer.py

Hilsen
Torstein

8. juni 2015 kl. 11.48 skrev Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:

> Jeg sitter å ser på dataene for Stange kommune nå,og jeg ser at det vil
> ta veldig lang til å kjøre "simplify roads" på 145 tusen objekter!
> Jeg går ut i fra at en må ta dette bitvis,det samme med nedlastning for
> å få dataene som allerede ligger inne på openstreetmap som ett eget lag
> da JOSM ikke klarer å laste ned en hel kommune på en gang. Det blir også
> voldsomt mye å laste opp igjen ser det ut som.
> Jeg håper at jeg ikke har misforstått noe nå..
>
>
> On 08. juni 2015 10:57, Sverre Didriksen wrote:
> > On Mon, 2015-06-08 at 10:00 +0200, Geir Ove Myhr wrote:
> >> 2015-06-08 9:46 GMT+02:00 Sverre Didriksen <
> sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> >>> Dette er diskutert før om jeg ikke husker feil. Konklusjonen da var at
> >>> vi ikke kunne bruke nvdb:id fordi vi ikke vet om samme vei har samme id
> >>> i fremtiden.
> >> Det har vært diskutert før her:
> >> http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=492858#p492858
> >>
> >> Min konklusjon var den motsatte. Så lenge veiene ikke forandres,
> >> forandres ikke nvdb:id (TRANSID, som den heter i Elveg).
> >>
> > Det er ikke den jeg hadde i tankene. Dette er lenger tilbake, like etter
> > slippet fra Kartverket.
> >
> > Jeg har ikke tid til å søke etter det i arkivet, men er fremdeles ganske
> > sikker på at det er blitt sagt. Det var tekniske årsaker, mulig noe
> > rydding eller flytting til nytt system som gjorde at alle objekter fikk
> > ny id. Og siden det har skjedd tidligere så kan vi ikke utelukke at det
> > kan skje i fremtiden.
> >
> > Men om man er av en annen oppfatning i dag så er det helt greit. Å ha en
> > id på objektene er jo veldig fint når man skal sammenligne osm med elveg
> > eller andre datasett.
> >
> > -Sverre
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> --
> Håken Hveem
> Gnup/PGP key ID: 45793A72
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150608/09db49ab/attachment.htm 


More information about the kart mailing list