[NUUG kart] Tips til ekstern GPS-enhet til sporing?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Mar 17 17:40:57 CET 2015


Helt ny i OSM-miljøet. Jeg ønsker å bruke mobilen min for å lage tracks som
jeg laster opp til OSM, men de er såpass unøyaktige (i alle fall nær
bygninger) at jeg tror de gjør mer skade enn gagn om de vises sammen med
alle andre public spor i iD. Lurer derfor på å kjøpe en rimelig (<100
dollar) ekstern blåtann-basert mottaker (kobles opp mot Android) som kan gi
mer nøyaktige resultater, også i asfaltjungelen. Tips til enhet?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150317/6a6353e7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list