[NUUG kart] Forslag til dugnad: import av vann og arealdekke

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Mar 23 10:36:21 CET 2015


Hei

Det er viktige punkter du peker på. Men en av de største utfordringene
vi har er at noen holder på med import på egenhånd og det i kombinasjon
med at de ikke vet hva de driver med er farlig. Jeg tror de aller fleste
som er med her på denne listen vet hvordan de skal gjøre disse
importene. Og når noen importerer uten å gjøre det på nogenlunde riktig
måte så går det kanskje galt og det skaper som du nevner store problemer
for mange andre. Og ikke minst så må kanskje noen rydde opp og da går
det mye tid.

Vi har jo forsøkt å kontakte noen av de som har ødelagt med importene
sine, men de svarer ikke på henvendelser. Og det viser jo hvor useriøse
de er.

Jeg synes det er veldig bra at noen bruker tid på å rydde opp i dette.
All honør til de.

Og generelt til alle andre vil jeg benytte anledningen til å si; Vær
forsiktig når dere importerer data så alt blir korrekt og vi beholder
alt det vi har som er bra. Kartverkets data er ikke fasiten, det ser jeg
mange steder når jeg er ute på synfaring.

-Sverre


On Wed, 2015-03-18 at 13:27 +0100, Sandor Seres wrote:
> Hei. Med all og stor respect for den entusiastiske innsatsen i
> forbindelse med N50 baser masse/bulk editering av OSM, som den visa
> importen er, la meg få lov å si/legge til noen få kritiske meninger.
> Jeg spesielt reagerer på uttalelser som «jeg er usikker...»,
> spekulative estimater for eventuelle korreksjoner med mer. Situasjonen
> er mye, mye, mer alvorlig enn bare det. Det er mange årsaker til det.
> La meg nevne noen få:
> 
> -Endring av OSM kildedata, spesielt masseendring, uansett hvor kommer
> den fra, har innvirkning på alle (mange) som lager kart for store
> ommråder (Skandinavia, Europa, Verden ...). Utfordringen kan være nye
> feiltyper, mye ekstraarbeide osv.
> 
> -For å vite at noe er feil vi må vite hva er korrekt/riktig. For mange
> av begrepene, desverre, vi vet ikke hva er korrekt på grunn av
> mangelfull og vage definisjoner i OSM wiki. Derfor, noe som jeg
> oppfater som feil andre kan kanskje levemed (fe. ordiner veiseksjon
> tagget som rundkjøring, eller omvent, replika av konsekutive noder,
> vektorer, replika av arela grenser/seksjoner, nesten overlappende
> repliserte arealer, river-line som løper utenfor den tilsvarende
> river-area osv).
> 
> -Mange av feilene er usynlige for editorer som importerer/laster opp
> data (de er ikke engang klar over at de lagde feil). Samt, brukere som
> lager kart må oppdage og reparere slike feil fordi de kan være «show»
> stoppere og/eller degradere kartets kvalitet. Det er stor mengde
> (enormt stor) av slike feil i OSM kildedata. Heldigvis de fleste kan
> programatisk repareres med en robust «data-preparation-tool-chain».
> Vær obs på at diff filer hjelper veldig lite her (tvert imot, de
> akumulerer feilmengden i brukerdatabasen), samme med «do-ovracy» (som
> er veldig treg). Osv.
> 
> Nettopp i nat ble jeg ferdig med «data-preparation-...») på den siste
> OSM-dumpen (jeg anntar og ser at visa-importen er delvis der). Og det
> er mange feil der (dog, jeg peker ikke på noen) spesielt den typen som
> Vidar peker på. For illustrasjon jeg legger til to bilder av feil,
> relaterte til insjøer i Norge (natural_water, water_lake). Bilde 2 er
> med lit større skala for sør Norge.
> 
> -De røde markørene viser posisjoner av åpne insjøgrenser som kunne
> ikke programatisk repareres (som regel, altfor stor brudd eller åpning
> mellon endepunktene). Disse, som regel, ignoreres i videre arbeide.
> 
> -De magenta markørene viser posisjoner til flere ganger repliserte
> insjøgrenser/polygoner som er ikke overlappende. Mer presist, en
> polygon ligger i en tynn korridor langs andre polygonen. I
> konsekvense, som regel, areal er rendered som union, øyer forvinner,
> problemer i generalisering... Også, dersom man bruker skan-linje
> (kontra enkelt areal-per-areal) basert fill algoritme resultat blir
> fulstendig feil. Det er mange årsak scenarier til dette men som
> oftest, impotøren ser ikke (eller kan ikke finne ut) at allerede det
> eksisterer en versjon av grense-polygonen der. Og når mann oppdager
> (nesten) repliserte, spørsmålet er hvilken versjon skal slettes.
> 
> -De grønne markørene viser posisjoner av eksakt repliserte insjø areal
> grenser/polygoner (en overlapper den/de andre). Konsekvenser er nesten
> det samme som i førrige tilfelle men årsakene vrrierer mere. På første
> blikk ser det ganske enkelt ut å oppdage disse feilene, men det er det
> ikke. Husk at det er mange tilfeller hvor en av grensepolygonene
> inhoolder noder ...A,B,B,B,C... eller ...A,B,C,D,C,D,C,D,E... mens den
> andre har ikke slike replikasjoner. Så, enkelt test av noderekker
> hjelper veldig lite. 
> 
> Så, oppgaven å reparere konsekvensene av den nevnte masseimporten er
> langt fra «enkelt». Og, i hvert fall, kan ikke gjøres i noen titals
> timer.
> 
> Derfor, mit forslag er at hele importen reverseres og gjøres en
> grundig eksperimentering/testing før en endelig import bestemmelse.
> 
> Beklager omfanget, Sandor.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
> Vidar Gundersen
> Sent: 17 March 2015 07:07
> To: Torstein Ingebrigtsen Bø
> Cc: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Forslag til dugnad: import av vann og
> arealdekke
> 
> 
> 
> Vedlagt et lite uttrekk fra et område med slike duplikater. Linjer i
> dette datasettet (resultat av JOSM søket: highway=* user:visa-import
> version:1) som ligger på eller inntil andre ways med nesten samme
> tagging skal bort. En utfordring er endepunkter som er hektet i
> ikke-duplikater.
> 
> http://www.vidargundersen.com/uttrekk-visa-import-duplikater.osm.bz2
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 2015-03-16 22:54 GMT+01:00 Torstein Ingebrigtsen Bø
> <torsteinibo at gmail.com>:
> 
> Hei, jeg er er usikker. Tror ikke det. Men hvis du gir meg et eksempel
> så kan jeg se hva jeg får til.
> 
> 
> 
> Hilsen
> Torstein
> 
> 
> 
> 
> 17. mars 2015 kl. 07.24 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:
> 
> Kan verktøyet ditt brukes til å rydde opp i duplikater (og
> triplikater) i etterkant av import?
> 
> Dvs rydde opp i slurvete importer av Kartverkets data gjort av
> brukeren visa-import.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list