[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Mon Mar 30 20:40:22 CEST 2015


Valet med å bruke U+2019 lagar problem i fleire navigasjons produkt. Teiknet finnest ikkje og då veit ikkje gps eller app korleis den skal tolke dette.
Går heller ikkje an å søke fullstendig på gater med dette teiknet då det ikkje kan skrivast i GPS og apps.
Ein ber og om masse feil matching med gater når folk som ikkje har peiling endrar på ting. Ikkje mange som veit korleis ein får fram ’ når den ikkje eksisterer på eit tastatur. Å bruke ' er mykje eklare og eit teikn alle kan finne. Folk flest veit ikkje forskjellen på dei to uansett.

I OsmAnd er det dobbelt opp med same namn no. Veit ikkje om det er pga at OsmAnd berre byter ut U+2019 med U+0027, eller om det  er fordi gatene ikkje stemmer med nodane etter siste import/merge.

Om ein absolutt skal bruke ’ så får dei som styrer med adressene også fikse på gatenamn slik at alt stemmer.
Eg kjem i alle fall ikkje til å bruke tid på dette då eg meiner det er kompliserande og flisespikkeri.
Sitje å taste ALT+0146 kvar gong er tungvint.> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:09:06 +0200
> From: ruben.undheim at gmail.com
> To: kart at nuug.no
> Subject: [NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)
> 
> Hei,
> 
> Kanskje vi bør ta en avstemning her. Hvilket tegn skal vi bruke for
> gatenavn med apostrof? U+0027 er enkel å finne på tastaturet nede til
> venstre for enter-knappen. U+2019 er vanskelig å finne, men er den som
> egentlig er riktig.
> 
> Jeg holder med Karl Ove og stemmer på  *U+2019*. Det er et begrenset
> antall gater med apostrof, så det er egentlig ikke noe stort problem
> at man ikke finner U+2019 så lett på tastaturet.
> 
> Ruben
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150330/ccc35349/attachment.htm 


More information about the kart mailing list