[NUUG kart] Vinterparkering

Øystein Steimler oystein at nyvri.net
Wed Mar 2 10:53:57 CET 2016


On 23/02/16 18:19, Hans Olav Skogstad wrote:
> Bare å skjære gjennom og si
> amenity=parking
> seasonal=noe, f.eks. snow_season, winter e.l.
> Taginfo kan kanskje gi noen tips. Ulempen er som sagt at nok nær 100% av  
> rendrere vil fange opp denne som vanlig parkering på sommertid.
> Men det er kanskje viktigere å få den inn i kartet?

I så fall kan det være en idé å gi parkeringen et navn som sier at det
er vinterparkering. Da kan brukerne skjønne at de ikke kan parkere på
myra på sommerstid. Jeg foreslår dermed å kalle den for "Haukvatnet
Vinterparkering" eller noe sånt.

-- 
Øystein F Steimler -- oystein at nyvri.net
:wq

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 230 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160302/3439d775/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list