[NUUG kart] Brygger

Arne Johannessen arne at thaw.de
Tue May 10 00:48:00 CEST 2016


Gorm E. Johnsen <post at gorm.cc> wrote:
> 
> Har ikke funnet noe særlig om tagging av mindre private brygger.

man_made=quay

Samme som andre brygger. Siden allemannsretten gjelder i strandsonen ville jeg ikke brukt access=* med mindre det er åpenbart at all ferdsel til og fra bryggen er ulovlig.

Hvis bygget som utstikker:
man_made=pier

Flytebrygger:
man_made=pier
floating=yes


> Andre tagger?

natural=coastline

(ikke utstikker og flytebrygger)

I følge <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dquay <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made=quay>> kan brygger være en del av kystlinjen, som da må bli splittet opp. Det ville jeg personlig har foretrukket. Men man må være obs. på at kystlinjen i sin helhet er fullstendig og orientert samme vei, se <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dcoastline#Errors_and_consistency_checking <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural=coastline#Errors_and_consistency_checking>>.

surface=*


> Bedre navn?

Jeg sliter med å forstå de andre taggene.

Hva er low_tide_depth=*? Er dette selve kaidybden? Kartverket pleier å skille mellom dybder 2 m fra kaikant og dybder ved kai-/fenderfront. For mindre brygger er det vel klart at depth=* mener sistnevnte, så jeg synes depth=* skal brukes her. Generelt sett er alle dybder i norske sjøkart referert til lavvann. low_tide er altså ikke en nødvendig del av tagnavnet.

Hva er low_tide_height=*? Kan height=* eller ele:cd=* brukes i steden?

Med tide_difference=60 cm mener du antagelig Z0 (forskjellen mellom sjøkartets nullnivå og middelvannets høyde), som ligger på 64 cm i Vestre Arsvågen i følge Kartverket. Er det nyttig å har dette i OSM? I så fall ville jeg har doblet tallet og brukt f. eks. tidal_range=1.28, men jeg tror faktisk det holder å benytte seg av Kartverkets tidevannstabeller hvis behovet skulle oppstå.

Vær obs. på at centimeter ikke er en godkjent enhet i OSM. Bruk heller meter.
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Units <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Units>>

Siden dybde og høyde er svært vanskelig å måle nøyaktig, er det kanskje bedre å ikke kartlegge verdier med høyere nøyaktighet enn én meter i de fleste tilfeller.


-- 
Arne Johannessen

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160510/6ce96ef0/attachment.htm 


More information about the kart mailing list