[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu May 26 14:57:32 CEST 2016


Hei

Jeg synes det er veldig flott at data fra osm brukes til prosjekter som
dette. Det er gøy å se.

Mange av oss har jobbet mye med import av de frigitte dataene fra
kartverket for å komplettere det vi har fra før. Jeg stiller gjerne opp
og tar et ekstra tak der det trengs. Jeg har nok litt for mange
prosjkter gående, men noe tid skal jeg kunne avsette til dette. 

Jeg håper andre også har mulighet til å bidra.

-Sverre
(som driver frikart.no hvor du finner gratis GPS-kart)On Thu, 2016-05-26 at 12:26 +0000, Arne Seime wrote:
> Hei,
>  
> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal
> Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant
> reisende i Norge. Se her for bakgrunnsinformasjon: http://www.aftenpo
> sten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html
> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig
> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å
> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og
> andre kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende
> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange,
> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>  
> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer
> og rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil
> fortløpende bli publisert på github slik at andre regioner og land
> (og hvermansen) kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen
> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og
> myndigheter på software-siden.
>  
> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og
> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget
> detaljerte data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og
> veier som folk kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart.
> Dog finnes det en del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har
> kartdata i det hele tatt, men der det finnes kart hos kartverket,
> NVDB og andre kommersielle tjenester.
>  
> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ .
> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt,
> men vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>  
> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i
> Norge der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning
> til vei. Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller
> innerst i en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen
> form for vei eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med
> reiseplanleggerens øyne.
>  
> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet
> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>  
> MVH
> Arne Seime
>  
> making data fly.
> 
> Arne Seime | Senior consultant & developer
> greenbird Integration Technology AS
> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
>  
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list