[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Barslett Torbjørn Torbjorn.Barslett at ruter.no
Thu May 26 15:28:48 CEST 2016


Ti info har vi i Ruter (som bruker samme tekniske løsning) blitt oppmerksom på denne problematikken for øyene i indre Oslofjord. Vi har allerede gjort en liten dugnad for flere av disse øyene, og Arne og jeg har en dialog om dette. 

Men med et stort land er det mye å ta tak i, så flott at det melder seg flere her!

Med vennlig hilsen
Torbjørn Barslett
Systemansvarlig avviks- og reiseinformasjonstjenester

Ruter As 
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus 
Dronningens gate 40 
Postboks 1030 Sentrum 
NO-0104 Oslo 

Telefon +47 402 19 100
Sentralbord +47 4000 6700 
www.ruter.no -----Opprinnelig melding-----
Fra: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] På vegne av Hans Fredrik Nordhaug
Sendt: 26. mai 2016 15:09
Til: Arne Seime <arne.seime at greenbird.com>
Kopi: kart at nuug.no
Emne: Re: [NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

26. mai 2016 kl. 14.26 skrev Arne Seime <arne.seime at greenbird.com>:
> Hei,
>
> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal 
> Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant reisende i Norge.
[kutt]
>
> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i Norge 
> der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning til vei.
[kutt]
>
> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet 
> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?

Vi er sikkert flere som gjerne bidrar så lenge vi får en oversikt over problemområdene/stedene.

Jeg ville bare si fra at dere bør registrere nasjonalreiseplanlegger.no nå (!) før den blir tatt - nasjonalreiseplanlegger.com er en ulogisk adresse.

Mvh Hans
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list