[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Arne Seime arne.seime at greenbird.com
Fri May 27 11:23:15 CEST 2016


Vedlagt ligger et redigerbart dokument med oversikt over alle holdeplasser som mangler veiforbindelse. Dette er faste steder der et transportmiddel kan plukke opp og sette av passasjerer.
Vi har fått fjernet en del steder som åpenbart hadde feil koordinater slik at listen nå inneholder ca 330 lokasjoner.

Hvis du jobber med en eller flere av disse, sett et navn eller nick slik at vi ikke får dobbeltarbeid.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-m7neLrK9MmQnNfBYsZMWluiBwBPFGNhW98ErWlNfg/edit?usp=sharing

Til slutt må jeg si at vi setter stor pris på at brukergruppen stiller opp og hjelper til med dette!

making data fly.

Arne Seime | Senior consultant & developer
greenbird Integration Technology AS
+47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com On 26/05/16 14:57, "Sverre Didriksen" <sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

>Hei
>
>Jeg synes det er veldig flott at data fra osm brukes til prosjekter som
>dette. Det er gøy å se.
>
>Mange av oss har jobbet mye med import av de frigitte dataene fra
>kartverket for å komplettere det vi har fra før. Jeg stiller gjerne opp
>og tar et ekstra tak der det trengs. Jeg har nok litt for mange
>prosjkter gående, men noe tid skal jeg kunne avsette til dette. 
>
>Jeg håper andre også har mulighet til å bidra.
>
>-Sverre
>(som driver frikart.no hvor du finner gratis GPS-kart)
>
>
>
>On Thu, 2016-05-26 at 12:26 +0000, Arne Seime wrote:
>> Hei,
>>  
>> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal
>> Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant
>> reisende i Norge. Se her for bakgrunnsinformasjon: http://www.aftenpo
>> sten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html
>> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig
>> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å
>> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og
>> andre kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende
>> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange,
>> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>>  
>> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer
>> og rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil
>> fortløpende bli publisert på github slik at andre regioner og land
>> (og hvermansen) kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen
>> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og
>> myndigheter på software-siden.
>>  
>> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og
>> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget
>> detaljerte data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og
>> veier som folk kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart.
>> Dog finnes det en del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har
>> kartdata i det hele tatt, men der det finnes kart hos kartverket,
>> NVDB og andre kommersielle tjenester.
>>  
>> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ .
>> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt,
>> men vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>>  
>> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i
>> Norge der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning
>> til vei. Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller
>> innerst i en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen
>> form for vei eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med
>> reiseplanleggerens øyne.
>>  
>> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet
>> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>>  
>> MVH
>> Arne Seime
>>  
>> making data fly.
>> 
>> Arne Seime | Senior consultant & developer
>> greenbird Integration Technology AS
>> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
>>  
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list