[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Fri May 27 13:42:20 CEST 2016


Fikk ikke åpnet csven fra google docs i JOSM, så jeg om-formaterte den litt, la den her:
http://ob.cakebox.net/Holdeplasser-uten-veitilknytning-josm.csv
jeg har ‘opendata' plugin i JOSM, den spiste denne fint. Foreløpig bare ‘lat/lon’.

Arne Seime: Fint om det en gang blir lagt ut mere informasjon om holdeplassen (gjerne alle dere har), med navn, type (og id), slik at vi kan få dette inn i OSM.

Mvh
-- 
Øystein Bjørndal

> On 27 May 2016, at 11:23, Arne Seime <arne.seime at greenbird.com> wrote:
> 
> Vedlagt ligger et redigerbart dokument med oversikt over alle holdeplasser som mangler veiforbindelse. Dette er faste steder der et transportmiddel kan plukke opp og sette av passasjerer.
> Vi har fått fjernet en del steder som åpenbart hadde feil koordinater slik at listen nå inneholder ca 330 lokasjoner.
> 
> Hvis du jobber med en eller flere av disse, sett et navn eller nick slik at vi ikke får dobbeltarbeid.
> 
> https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-m7neLrK9MmQnNfBYsZMWluiBwBPFGNhW98ErWlNfg/edit?usp=sharing
> 
> Til slutt må jeg si at vi setter stor pris på at brukergruppen stiller opp og hjelper til med dette!
> 
> making data fly.
> 
> Arne Seime | Senior consultant & developer
> greenbird Integration Technology AS
> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
> 
> 
> 
> On 26/05/16 14:57, "Sverre Didriksen" <sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
> 
>> Hei
>> 
>> Jeg synes det er veldig flott at data fra osm brukes til prosjekter som
>> dette. Det er gøy å se.
>> 
>> Mange av oss har jobbet mye med import av de frigitte dataene fra
>> kartverket for å komplettere det vi har fra før. Jeg stiller gjerne opp
>> og tar et ekstra tak der det trengs. Jeg har nok litt for mange
>> prosjkter gående, men noe tid skal jeg kunne avsette til dette. 
>> 
>> Jeg håper andre også har mulighet til å bidra.
>> 
>> -Sverre
>> (som driver frikart.no hvor du finner gratis GPS-kart)
>> 
>> 
>> 
>> On Thu, 2016-05-26 at 12:26 +0000, Arne Seime wrote:
>>> Hei,
>>> 
>>> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal
>>> Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant
>>> reisende i Norge. Se her for bakgrunnsinformasjon: http://www.aftenpo
>>> sten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html
>>> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig
>>> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å
>>> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og
>>> andre kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende
>>> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange,
>>> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>>> 
>>> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer
>>> og rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil
>>> fortløpende bli publisert på github slik at andre regioner og land
>>> (og hvermansen) kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen
>>> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og
>>> myndigheter på software-siden.
>>> 
>>> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og
>>> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget
>>> detaljerte data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og
>>> veier som folk kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart.
>>> Dog finnes det en del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har
>>> kartdata i det hele tatt, men der det finnes kart hos kartverket,
>>> NVDB og andre kommersielle tjenester.
>>> 
>>> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ .
>>> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt,
>>> men vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>>> 
>>> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i
>>> Norge der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning
>>> til vei. Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller
>>> innerst i en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen
>>> form for vei eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med
>>> reiseplanleggerens øyne.
>>> 
>>> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet
>>> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>>> 
>>> MVH
>>> Arne Seime
>>> 
>>> making data fly.
>>> 
>>> Arne Seime | Senior consultant & developer
>>> greenbird Integration Technology AS
>>> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
More information about the kart mailing list