[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Fredrik lists at 0v.no
Fri May 27 18:11:28 CEST 2016


Hev meg på tre fergeleier vest i havet utenfor Solund. 
61.007484,4.609736, 60.991016,4.5906487 og 60.994167,4.6088924. Jeg la 
inn fergestoppene, men det ser ikke ut som det finnes en beskrivelse 
hvor fergen ut der faktisk kjører. Dette er skoleruten ut til noen små øyer.

Her er fergeselskapet - 
http://www.vidarhop.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4

Jeg antar de/dere vil ha en vei (way med route=ferry) ut der og ikke 
bare stoppene? Kanskje noen på listen som har lokalkunnskap? Ellers blir 
det vanskelig.


https://www.openstreetmap.org/node/4210820109

https://www.openstreetmap.org/node/4210820108

https://www.openstreetmap.org/node/4210820107

Se vekk i fra at det ser ut som de er plassert midt på land eller ute i 
havet. Jeg importerte inn øyene fra N50, men kartlaget har ikke 
oppdatert seg enda.

--

FredrikLindseth

On 26/05/2016 13:26, Arne Seime wrote:
>
> Hei,
>
> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal 
> Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant 
> reisende i Norge. Se her for bakgrunnsinformasjon: 
> http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html 
> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig 
> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å 
> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og 
> andre kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende 
> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange, 
> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>
> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer 
> og rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil 
> fortløpende bli publisert på github slik at andre regioner og land (og 
> hvermansen) kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen 
> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og 
> myndigheter på software-siden.
>
> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og 
> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget 
> detaljerte data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og 
> veier som folk kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart. 
> Dog finnes det en del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har 
> kartdata i det hele tatt, men der det finnes kart hos kartverket, NVDB 
> og andre kommersielle tjenester.
>
> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ . 
> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt, 
> men vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>
> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i Norge 
> der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning til 
> vei. Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller 
> innerst i en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen form 
> for vei eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med 
> reiseplanleggerens øyne.
>
> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet 
> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>
> MVH
>
> Arne Seime
>
> making data fly.
>
> *Arne Seime* | Senior consultant & developer
> greenbird Integration Technology AS
> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com| www.greenbird.com**
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160527/3f11a653/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list