[NUUG kart] Import av norske sjømerker

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Wed Dec 27 17:43:38 CET 2017


Jeg har planlagt en import av norske sjømerker fra Kystverket, nærmere
bestemt faste sjømerker, bøyer, lanterner og skilt. Importen omfatter
tilsammen i underkant av 20.000 sjømerker, og etter dette vil vi ha en
komplett samling av norske sjømerker i OSM. Tillatelse fra Kystverket er
kopiert inn nedenfor.

Her er importplanen: Import/Catalogue/Seamark_import_for_Norway
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Seamark_import_for_Norway>

Sjømerkene vil legges inn med seamark-tagger og vises på nautiske OSM-kart
som map.openseamap.org, opennauticalchart.org og maps.grade.de. Båker og
varder tagges også med "normal" tag man_made=beacon (men rendres ikke på
Carto). De to førstnevnte kartene samt plugin i JOSM har i forbindelse med
denne importen blitt tilpasset to merketyper som er spesielle for Norge,
nemlig viser/krekse som toppmerke samt indirekte belysning/flomlys bl.a.
brukt på HIB-merker.

Alle spørsmål og kommentarer er velkommne. Jeg sender inn importen til
Import-maillinglisen om en uke.


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Dyb, Jan Erik <jan-erik.dyb at kystverket.no>
Dato: 7. desember 2017 kl. 10:54
Emne: SV: OpenStreetMap
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>

Hei

Jeg kan bekrefte at dere kan bruke våre data i OpenStretMap. Referansen må
være Kystverket og ikke Kartverket som beskrevet under.

Mvh

Jan Erik Dyb*Fra:* NKA mapper [mailto:nkamapper at gmail.com]
*Sendt:* 5. desember 2017 10:37
*Til:* Dyb, Jan Erik <jan-erik.dyb at kystverket.no>
*Emne:* OpenStreetMap

Jeg viser til telefonsamtale i dag.

Undertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap, et
verdensomspennende
non-profit prosjekt for å dele frie kartdata. Vi ønsker å ta inn i
OpenStreetMap data som Kystverket har gjort tilgjengelig vedrørende
navigasjonsinstallasjoner (sjømerker og lykter) samt havner gjennom sine
WFS-tjenester. Dataene vil da kunne inkluderes i kart som openseamap.org
<http://www.openseamap.org/>, maps.grade.de m.fl.

For ordens skyld ønsker vi bekreftelse på vi kan bruke disse datasettene i
OpenStreetMap. Kartverket vil bli navngitt på vår Contributor side
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway>. OpenStreetMap
bruker ODbL-lisensen.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171227/b73d7a24/attachment.htm 


More information about the kart mailing list