[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sat Jul 1 07:09:00 CEST 2017


2017-06-27 23:27 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

>
> 2017-06-21 11:23 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com>:
>
>> Det viktigste er egentlig å få tilordnet andre default highway-verdier
>> til skogsbilveier (service), private veier (service) og kommunale veier
>> (residential). Disse tre kategoriene utgjør i følge vegvesen.no/vegkart
>> 97,4% av alle veier i Norge, og nesten alle har feil defaut-verdi i
>> Elveg-importen i dag, så her skjer det unødvendig mye manuelt ekstraarbeid
>> i importen.
>>
>> Har begynt å implementere og teste dette nå.
>

Nå har jeg erstattet Elveg_2017_05_25 med nye filer der følgende skal være
fikset:
- Ny mapping (skogsbilveg -> service, privat -> service, kommunal ->
residential)
- Endre cleanup av maxspeed, så 0301 ikke kræsjer (fortsatt et par andre
kommuner som kræsjer - blant annet 2011 pga ikke-gyldig xml fra sosi2osm,
sannsynligvis pga. tegnsettkluss i SOSI-fila)
- SykkelVeg blir tatt med

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170701/4ef8f0f6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list