[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 10:24:49 CEST 2017


Jeg er ganske sikker på at de tar hensyn til taggig av tilgang. Ellers
blir det mye feil for å si det slik. Både med routing og med at folk
tilpasser taggingen og bruker andre veityper enn det som er riktig. Men
det synes jeg er veldig feil, og jeg tror man på sikt vil få et dårlig
produkt av det.

-Sverre
On Tue, 2017-07-25 at 08:16 +0000, N/A N/A wrote:
> Så langt eg har forstått på mange andre som OsmAnd, OSRM osv så er
> skilje på klasse det som er enklaste å bruke for ruting.
> 
> Skogsbil-/privat veg er private vegar ikkje "public".
> Dei er heller ikkje gjennomgangsvegar (interconnecting) for køyring
> mellom bygder og tettstader.
> 
> 
> Jan
> 
> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 10:05 AM
> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> I routingsammenheng når du skal fra a til b så er det svært liten
> forskjell på de to. Man vil helst unngå de begge, om det er mulig. 
> 
> Men kombinasjonen unclassifies med tilgangsbegrensning synes jeg
> definitivt er den beste. Det er ingen god veitagg for våre skogsveier
> egentlig, men dette er det nærmeste vi har. 
> 
> Jeg synes jo at man kan si at en vei til en støl eller en hyttegrend
> passer med "minor public roads typically at the lowest level of the
> interconnecting grid network".
> 
> -Sverre
> 
> 
> 
> On Tue, 2017-07-25 at 07:54 +0000, N/A N/A wrote:
> > Så du meiner altså at desse skogsbilvegane er viktigare enn vegar i
> > bustadområder? :S
>> > Frå wiki:
> > The tag highway=unclassified is used for minor public roads
> typically
> > at the lowest level of the interconnecting grid network.
> > highway=unclassified should be used for roads used for local
> traffic,
> > and for roads used to connect other towns, villages or hamlets.
> > Unclassified roads are considered usable by motor cars.
>> > Ser ikkje heilt korleis det passar inn med skogsbilvegar som ofte
> går
> > til stølar og hyttefelt osv.
> > Skogsbilvegar er private vegar bygd med støtte frå
> > Landbruksdepartementet.
>> > Jan
>> > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:42 AM
> > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >  
> > Ja, det er jeg klar over.
>> > Har holdt på en 10 års tid med OSM, og lager i tillegg GPS-kartene
>> > frikart.no, som jeg nevnte i forrige mail. Og der er det jo mye
> > koding
> > av routing-informasjon i forhold til veitype og tilganger som er
> > satt.
>> > -Sverre
>>>>> > On Tue, 2017-07-25 at 07:36 +0000, N/A N/A wrote:
> > > De er klar over at "unclassified" blir sett på som ei
> > > viktigare(høgare klasse) veg enn "residential" sant?
> > > 
> > > 
> > > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
> > Sverre
> > > Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:30 AM
> > > To: vibrog+osm at gmail.com; kart at nuug.no
> > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > >  
> > > Jeg støtter den taggingen på alle GPS-kartene jeg lager på
> > frikart.no
> > > :) Det skulle bare mangle. Veier som ikke er helt åpne for fri
> > > ferdsel
> > > routes det ikke via. Eneste unntak er om det ikke finnes
> > > alternativer.
> > > 
> > > -Sverre
> > > 
> > > 
> > > On Tue, 2017-07-25 at 09:20 +0200, Vidar Gundersen wrote:
> > > > Jeg støtter Sverre her.
> > > > Skogsbilveier tagges typisk med unclassified,
> > > motor_vehicle=private,
> > > > surface=compacted
> > > > Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å
> vite
> > > hvor
> > > > man kan sykle uten biltrafikk.
> > > > track og service brukes alt for mye, på bekostning av
> > ovenstående.
> > > > 
> > > > Dedikerte turveier er en problemstilling.
> > > > 
> > > > 
> > > > 2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at us
> it
> > .u
> > > io
> > > > .no>:
> > > > > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal.
> At
> > > > > eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt
> > > feil.
> > > > > 
> > > > > Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi
> > routingen
> > > > > ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som
> f.eks.
> > > > > tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel,
>> > > da
> > > > > er
> > > > > jo det enkelt.
> > > > > 
> > > > > Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det
> > er,
> > > > > og en
> > > > > masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og
> det
> > > bør
> > > > > også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag
> for
> > > > > dette,
> > > > > så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om
> det
> > er
> > > > > noen
> > > > > som passer her.
> > > > > 
> > > > > Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men
> de
> > > er
> > > > > åpne
> > > > > for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det
> er
> > > > > noen
> > > > > bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er
> helt
> > > > > totalt
> > > > > feil.
> > > > > 
> > > > > I beskrivelsen til highway=service står det: "For access
> roads
> > > to,
> > > > > or
> > > > > within an industrial estate, camp site, business park, car
> park
> > > > > etc."
> > > > > 
> > > > > Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det
> > > passer
> > > > > helt
> > > > > klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og
> > > igjen
> > > > > vil
> > > > > jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural
> or
> > > > > forestry uses".
> > > > > 
> > > > > -Sverre
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > > > Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er
> > > > > > "service"
> > > > > > ein bra måte.
> > > > > > 
> > > > > > Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil
> > > > > > navigere
> > > > > > gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> > > > > > Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så
> > > kanskje
> > > > > > ein
> > > > > > kan legge til "unpaved".
> > > > > > 
> > > > > > Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om
> at
> > > > > > skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> > > > > > 
> > > > > > Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet.
> > Mange
> > > > > > stader
> > > > > > er den brukt på grusvegar.
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > Jan
> > > > > > 
> > > > > > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > > > > Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> > > > > > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > > > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > > > > 
> > > > > > Hei
> > > > > > 
> > > > > > Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har
> > > diskutert
> > > > > > dette
> > > > > > tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at
> > > skogsveier
> > > > > > som
> > > > > > er kjørbare for bil skal være unclassified.
> > > > > > 
> > > > > > Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og
> at
> > > > > > dette
> > > > > > bør
> > > > > > være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke
> > er
> > > > > > noe
> > > > > > for
> > > > > > vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt
> > brukt
> > > > > > tidligere.
> > > > > > 
> > > > > > Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.or
> g/
> > #m
> > > ap
> > > > > > =14/
> > > > > > 60
> > > > > > .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av
> > noen
> > > > > > som
> > > > > > har
> > > > > > småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De
> av
> > > > > > avstengt
> > > > > > med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er
> > > kvalitetsmessig
> > > > > > stort
> > > > > > sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med
> > vanlig
> > > > > > personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min
> > mening.
> > > > > > 
> > > > > > Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller
> > > hytter
> > > > > > så
> > > > > > er
> > > > > > nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
> > > > > > 
> > > > > > -Sverre
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > > > > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use,
> > > forest
> > > > > > > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i
> NVDB
> > > > > > > fell
> > > > > > > ikkje inn under dette.
> > > > > > > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan
> > vel
> > > > > > 
> > > > > > kanskje
> > > > > > > vere eit kommunalt problem.
> > > > > > > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som
> > har
> > > > > > > fått
> > > > > > > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til
> stølar
> > og
> > > > > > 
> > > > > > hytter.
> > > > > > > 
> > > > > > > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki
>> > > står
> > > > > > > det
> > > > > > > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> > > > > > > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som
> normalt
> > > kan
> > > > > > > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og
> > > landbruksmaskiner.
> > > > > > > 
> > > > > > > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar
> > som
> > > > > > > grå og
> > > > > > > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
> > > > > > > 
> > > > > > > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik
> > > data
> > > > > > > er i
> > > > > > > dag så blir det berre rot.
> > > > > > > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg
> > eller
> > > > > > > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små
> sidevegar
> > > som
> > > > > > > er
> > > > > > > sett som privat i NVDB.
> > > > > > > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så
> > > service
> > > > > > > på
> > > > > > > sidevegane inn til hus og hytter?
> > > > > > > 
> > > > > > > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar
> > > mellom
> > > > > > > dei
> > > > > > > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for
> > > > > > > rotete.
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > Jan T
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> > > > > > > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> > > > > > > To: Wiklund Johan
> > > > > > > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> > > > > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > > > > > 
> > > > > > > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.co
> m>
> > > > > > > > wrote:
> > > > > > > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit
> > > > > > > > veldig
> > > > > > > 
> > > > > > > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så
> > langt
> > > > > > > eg
> > > > > > 
> > > > > > kan
> > > > > > > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og
> vil,
> > > > > > > slik eg
> > > > > > > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk
> > byte
> > > > > > > dei
> > > > > > 
> > > > > > til
> > > > > > > "track" som, etter mi meining, passar betre for
> > traktorvegar.
> > > > > > > Slike
> > > > > > > er heller ikkje med i NVDB.
> > > > > > > 
> > > > > > > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wik
> i.
> > op
> > > en
> > > > > > > stre
> > > > > > 
> > > > > > et
> > > > > > > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstree
> tm
> > ap
> > > .o
> > > > > > > rg/w
> > > > > > 
> > > > > > ik
> > > > > > > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB
> > står
> > > > > > > som
> > > > > > > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som
> > > > > > > tracktype=grade1
> > > > > > > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med
> > > > > > > hvordan
> > > > > > > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men
> tanken
> > > var
> > > > > > > at
> > > > > > 
> > > > > > de
> > > > > > > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne
> de
> > > med
> > > > > > > lokalkunnskap legge til tracktype.
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at en
> tu
> > r.
> > > or
> > > > > > > g>:
> > > > > > > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut
> > er
> > > > > > > > merket
> > > > > > > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger
> > inn
> > > i
> > > > > > > > skogen blir "road" igjen.
> > > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom
> > NVDB-
> > > > > > > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe
> å
> > > lage
> > > > > > 
> > > > > > OSM-
> > > > > > > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
> > > > > > 
> > > > > > kommunevis
> > > > > > > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-
> > data
> > > på
> > > > > > 
> > > > > > OSM-
> > > > > > > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> > > > > > > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som
> står
> > i
> > > > > > > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> > > > > > > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> > > > > > > 
> > > > > > > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei
> > med
> > > > > > > > name=*
> > > > > > > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > > > > > > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette
> > > tagging
> > > > > > > > var
> > > > > > 
> > > > > > å
> > > > > > > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road
> > > (highway=RV).
> > > > > > > > Da
> > > > > > > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var
> > > samme
> > > > > > 
> > > > > > type
> > > > > > > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man
> > prøver
> > > å
> > > > > > 
> > > > > > lagre
> > > > > > > > uten å endre også.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i
> > Elveg
> > > > > > > mappes
> > > > > > > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle
> jeg
> > > > > > > kunne
> > > > > > > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e)
> hvis
> > > den
> > > > > > > ble
> > > > > > > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet
> > ikke
> > > > > > > om
> > > > > > 
> > > > > > noen
> > > > > > > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der
> > > > > > > usikkerheten
> > > > > > 
> > > > > > er
> > > > > > > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som
> er
> > > > > > 
> > > > > > sjeldent
> > > > > > > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for
> > ting
> > > > > > > som
> > > > > > > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort
> > > annerledes).
> > > > > > 
> > > > > > Legger
> > > > > > > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne,
> ender
> > > de
> > > > > > > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor
> > har
> > > > > > > jeg
> > > > > > > forløpig holdt meg til at man kan åpne
> > XXXXElveg_default.osm
> > > i
> > > > > > > et
> > > > > > > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om
> > > taggene
> > > > > > > fra
> > > > > > > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke
> > > subsettet
> > > > > > > av
> > > > > > > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller
> > privat
> > > > > > > veg
> > > > > > > basert på tagger i et annet lag.
> > > > > > > 
> > > > > > > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget
> > med
> > > > > > > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert
> noen
> > > som
> > > > > > > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> > > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting
> > > gjøres
> > > > > > > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-
> > taggen
> > > > > > > hører
> > > > > > > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt.
> > > Dette
> > > > > > > er
> > > > > > > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import
> /C
> > at
> > > al
> > > > > > > ogue
> > > > > > 
> > > > > > /R
> > > > > > > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-
> > > taggen
> > > > > > 
> > > > > > ofte
> > > > > > > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir
> > voldsomt
> > > > > > > mye
> > > > > > > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt
> å
> > > få
> > > > > > > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble
> > > > > > > nødvendig
> > > > > > 
> > > > > > å
> > > > > > > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom
> > noder,
> > > > > > > men
> > > > > > > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne
> blitt
> > en
> > > > > > > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
> > > > > > 
> > > > > > editorene.
> > > > > > > 
> > > > > > > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre
> > > spesielt
> > > > > > > mye
> > > > > > 
> > > > > > QA
> > > > > > > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har
> > > hoppet
> > > > > > > over
> > > > > > > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg
> har
> > > 426
> > > > > > 
> > > > > > filer
> > > > > > > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive.
> > > Vanskelig
> > > > > > > å
> > > > > > > sammenligne med web-interfacet.
> > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > kart mailing list
> > > > > > > kart at nuug.no
> > > > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > > > 
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > kart mailing list
> > > > > > kart at nuug.no
> > > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > > 
> > > > > _______________________________________________
> > > > > kart mailing list
> > > > > kart at nuug.no
> > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > 
> > > > _______________________________________________
> > > > kart mailing list
> > > > kart at nuug.no
> > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list