[NUUG kart] Entur AS ønsker godt samarbeid med OSM

Tor torsm.news at gmail.com
Fri Jun 2 20:35:14 CEST 2017


Ja, dette er gledelig!


> 2. juni 2017 kl. 20:31 skrev Gorm E. Johnsen <nuug at gorm.cc>:
> 
> Johan
> Dette var jo kjekt å lese!
> 
> Et lite innspill på arbeidslistene på  http://www.entur.org/osm/ <http://www.entur.org/osm/>, spesielt google-regnearket: Slike lister tror jeg kan gjøre seg godt på http://maproulette.org/ <http://maproulette.org/> Kanskje vert å sjekke ut?
> 
> Gorm E. Johnsen
> 
> 2017-06-02 15:31 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org <mailto:johan.wiklund at entur.org>>:
> Hei
> 
> Jeg jobber i Entur AS som jobber med å fremme kollektivtrafikk i Norge. Vi er statlig eid og vil være en voksende del av kollektivtilbudet i Norge. (Les mer på http://www.entur.org/ <http://www.entur.org/>)
> 
> En del av vårt arbeid er en reiseplanlegger som inneholder alt av norsk kollektivtrafikk. Buss, båt, tog, fly, etc. Løsningen baserer seg på open source-teknologi og dette inkluderer OpenStreetMap.
> 
> All fotgjengerruting i vår reiseplanlegger vil benytte seg av veier og stier tegnet inn i OpenStreetMap. All kartvisning presentert kunder vil være OpenStreetMap.
> 
> Derfor ser vi det som ekstremt nyttig å ha en god kontinuerlig dialog med alle de som bidrar til OSM via kart-tegning, data import og standardisering i OSM-wikin.
> 
> Entur vil bruke sine data og verktøy til å bland annet ta frem lister der vi ser det er mangler eller er forbedringspotensial i OpenStreetMap, og legge dem ut til publikum - sånn at hvem som helst kan bidra til å heve kvaliteten på reiseforslagene. Vi vil kommunisere ut endringer og nye lister via vår nettside, via chatten i Slack (http://www.entur.org/openstreetmap-slack/ <http://www.entur.org/openstreetmap-slack/>) og via den norske mailinglisten.
> 
> 
> Vi håper å kunne være en del av OSM-samfunnet og skape en økning i både kartkvalitet og antall bidragsytere. Vi inviterer derfor alle som å ønsker bidra til det arbeid som vil føre norsk kollektivtrafikk og norgeskartet i OpenStreetMap fremover til tett samarbeid.
> 
> Besøk http://www.entur.org/osm/ <http://www.entur.org/osm/> og finn ut mer om hva vi ønsker få til - og hva vi ber om hjelp med.
> 
> 
> mvh
> 
> Johan Wiklund
> Produksjonskonsulent
> 
> johan.wiklund at entur.org <mailto:johan.wiklund at entur.org>
> www.entur.org <http://www.entur.org/>
> www.entur.org/osm <http://www.entur.org/osm>
> Schweigaardsgate 23, NO-0191 Oslo
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170602/c385d88f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list