[NUUG kart] Naturreservater ferdselsbestemmelser

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sun Jun 11 09:50:05 CEST 2017


Hei,
Det bør gjøres en jobb med å importere og oppdatere verneområder i
OSM. Naturbase er meg bekjent aldri blitt importert i sin helhet,
samtidig vernes og utvides det stadig flere områder, så det krever
kontinuerlig oppfølging.

I tillegg har jeg laget et datasett over ferdselsbestemmelsene for
sykling i verneområder ved å programmatisk tolke 3000
verneforskrifter. Språket i verneforskriftene er lite konsistent, så
det var litt krevende. Jeg har laget et kart som for å visualisere
dette. http://vibrog.github.io/sykling-verneomrader/

Metodikken kan sikkert overføres til hest, båndtvang, totalt
ferdselsforbud, etc.

Jeg har en GeoJSON fil med naturvernområder[1] datasettet hvor dette
er lagt til.
Hvordan skal dette gjøres? For å spare arbeid er det nesten fristende
å kaste ut alle verneområder og importere hele datasettet på nytt.
Dette er juridiske grenser, så vi vil ikke miste arbeid fra
bidragsytere, men det er en mulighet at andre ferdselsrestriksjoner er
tagget.

Noen fakta:
2961 verneområder i naturbase
167 uten verneforskrift
2794 verneforskrifter i lovdata
555 hvor det er forbudt å sykle sti
185 hvor det bare er tillatt å sykle stier angitt i forskriftsteksten,
vernekart eller forvaltningsplan. I disse tilfellene burde OSM hatt
tagging på stiene.

Jeg har delt inn restriksjonene i følgende
0=Forbudt å sykle
1=Unntak vei
2=Unntak traktorvei
3=Unntak Spesifiserte

Hvordan tagge dette?

Area:
bicycle=no
bicycle:conditional=permissive @ road
bicycle:conditional=permissive @ track
bicycle:conditional=permissive @ specified
bicycle:conditional=permissive @ trailblazed

Trails:
bicycle=dismount   # Det er tillatt å trille sykkel

Synspunkter?

[1]: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/0


More information about the kart mailing list