[NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Mon Jun 12 15:25:01 CEST 2017


Hei

Entur AS er noen få dager fra å sjøsette Nasjonalt Stoppestedsregister (NSR). Dette vil være det offisielle stoppestedsregisteret for Norge og skal inneholde alle stopp for kollektivtrafikken (bortsett fra flyplasser som helt sikkert vil holde litt på de dataene selv :)).

NSR skal vedlikeholdes av fylkenes trafikkselskaper (f.eks. Ruter, Skyss og AtB) - alle med sine egne fylker som ansvarsområder. Det er også fastslått at NSR er primært register og fylkenes lokale databaser bare er kopi. NSR vil inneholde alle individuelle stopposisjoner i Norge (over 100.000), også de som ikke betjenes for tiden. Disse data vil være gratis å bruke via API og/eller datadumper.

Data vil inneholde informasjon om (f.eks):

·     Navn

·     Posisjon

·     Skur

·     Billettautomat

·     Rullestol-access

·     Skilt

·     Toalett

·     Om det er trapper

·     Billettsone

Alle disse data vil være knyttet til en for Norge unik ID (løpenummer) som alle fylkene skal forholde seg til.

Vi ser for oss at ved å legge inn nasjonal ID i ref=* kan data om stoppene automatisk oppdateres ettersom de korrigeres av Entur eller av fylkene. Da vil det bare bli en engangsjobb med å merge inn data, sen kan all retting skje ved at man melder inn feil til Entur/fylkene så oppdateres de til OSM autoamtisk.

I begynnelsen vil registeret inneholde noe skurrete data, men en grovopprydding vil skje ganske umiddelbart. Det vil deretter bli en kontinuerlig kvalitetsheving der stoppene blir mer nøyaktig koordinatfestet (basert på kartverkets data) under de nærmeste årene. Alle kvalitetssikrede stopp vil derfor kunne brukes som sikre GPS-posisjoner på lik måte med Elveg og GPS-spor.

Det er sikkert en del motstand til automatiske oppdateringer, men nå er i hvert fall dette innspillet bragt på banen. Kom med innspill og spørsmål.

Les mer på http://www.entur.org/osm/Johan Wiklund
Produksjonskonsulent

johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>
www.entur.org<http://www.entur.org/>
Schweigaardsgate 23, NO-0191 Oslo
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170612/0039ddb4/attachment.htm 


More information about the kart mailing list