[NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jun 13 06:47:57 CEST 2017


> 12. juni 2017 kl. 15:25 skrev Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>:
> 
> 
> Det er sikkert en del motstand til automatiske oppdateringer, men nå er i hvert fall dette innspillet bragt på banen. Kom med innspill og spørsmål.

Dette må nok håndteres som en import: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines> 

Det er lurt om det er enighet rundt fremgangsmåten her på den norske lista og at wikisiden er klar før importen meldes inn til den internasjonale import-mailingslista. Da unngås mye støy.

Tor


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/45118fb1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list