[NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jun 13 09:50:07 CEST 2017


I utgangspunktet synes jeg en import med påfølgende automatisk oppdatering er greit på data av denne typen. Men det er under forutsetning av at dataene er av god kvalitet, og ikke forringer det vi har i dag.

Jeg vet ikke i farten om vi har diskutert dette tidligere, eller om det allerede er retningslinjer for det, men hvordan hånderer man at busstopp på høyre og venstre side av veien ligger langt fra hverandre? Legger man da inn begge, eller regnes dette som en holdeplass? Og hva med store tog- og t-banestasjoner med mange utganger? Legger man det inn som en stasjon, eller legger man inn hver inngang? Noen steder er det jo en viss avstand fra selve inngangen til stasjonen, slik som på Nationaltheateret f.eks. Og er dataene slik vi ønsker det når det gjelder dette? Her er det potensielt en del ting som må avklares.

Det hjelper ikke om dataene er offisielle om de ikke er korrekte. Vi ser i en del datasett at ikke alt er riktig. Noen datasett inneholder mye gamle data som ikke er oppdatert. Dette må sjekkes ut nøye.

-SverreOn Tue, 2017-06-13 at 07:32 +0000, Wiklund Johan wrote:
Ja, det må være enighet. Som dataeiere er det lett for oss å si «men våre data er offisielle, det er bare å importere», men vi vet at det er andre ting å ta hensyn til.

Men det jeg sa om automatisk oppdatering har litt å si. Stoppesteder vil oppdateres og endres på daglig basis. Det vil bli en stor oppgave å følge med på slike endringer – kontra å få dem automatisk.
Jeg tenkte på to ting. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct og http://obtitus.github.io/barnehagefakta_osm_data/index.html

Skal også poengtere at vi har i utgangspunktet ikke tenkt å utføre importen selv. Vi tilbyr bare data fra et offisielt register.
Johan Wiklund


[entur]

From: Tor [mailto:torsm.news at gmail.com]
Sent: 13. juni 2017 06:48
To: Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>
Cc: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge


12. juni 2017 kl. 15:25 skrev Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>>:


Det er sikkert en del motstand til automatiske oppdateringer, men nå er i hvert fall dette innspillet bragt på banen. Kom med innspill og spørsmål.

Dette må nok håndteres som en import: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines

Det er lurt om det er enighet rundt fremgangsmåten her på den norske lista og at wikisiden er klar før importen meldes inn til den internasjonale import-mailingslista. Da unngås mye støy.

Tor_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/caede26b/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 3339 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/caede26b/attachment.png 


More information about the kart mailing list