[NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Tue Jun 13 10:28:34 CEST 2017


Kan gi litt bakgrunnsinfo om hvordan holdeplasser i Norge har utviklet seg de siste 10 årene.

Tidlig i 2000-årene ble det meste av norske holdeplassdata flyttet fra papir til PC. De ble ofte registrert av lokale trafikkoperatører basert på rutehefter og sjåførenes hukommelse og synsing.

De siste 10 årene har vi sett en voksende sentralisering av kollektivtrafikken da fylkeskommunene med få unntak har tatt over ansvaret for datainnsamling og vedlikehold.

For ca. 5 år siden tok Norsk Reiseinformasjon der jeg jobbet som da forvaltet den eneste nasjonale rutedatabasen (med holdeplassregister) et par krafttak og pushet fylkene å standardisere og rydde i sine da meget sprikende register. Dette førte i det minste til bedre standard og praksis i holdeplassnavn. Denne praksisen er nå standardisert i håndbok N801 (http://www.vegvesen.no/_attachment/468439/binary/1156749).

Under samme tidsperiode flyttet seg det meste av rutedata over fra midtpunkts-holdeplasser til individuelle stoppunkter. I dag gjenstår bare Troms som i dag legger om til nytt planverktøy (2018) som vil utbedre dette.

Det som gjenstår å gjøre er en stor jobb på er koordinatpresisjon. De fleste fylkene har operert med verktøy der kartene ikke er av særlig høy detaljgrad og verktøyene krever at stoppene ligger på en spesifikk side av veibanen. Dette sammen med brist på gode ortofoto og den enorme arbeidsmengden som kreves har ført til at merparten av norske stopp i dag er NESTEN perfekte.


I den nye nasjonale rutedatabasen vil alle stopp redigeres i samme register og med samme kartgrunnlag (Kartverket). Da er det endelig på tide å ta tak i presisjonsmangelen.Johan Wiklund

[entur]From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Wiklund Johan
Sent: 13. juni 2017 10:04
To: 'Sverre Didriksen' <sverre.didriksen at usit.uio.no>; 'torsm.news at gmail.com' <torsm.news at gmail.com>
Cc: 'kart at nuug.no' <kart at nuug.no>
Subject: Re: [NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

Kan love dere at data IKKE er korrekt nå. Men som jeg skrev i mailen vil den bli bedre og bedre under kommende år. Derfor kan det være grunn til å få oppdateringer fra Entur om hvilke data som er kvalitetssikret og som kan settes inn i automatisk oppdatering.

Når det gjelder stoppunkter, dvs det fysiske punktet kjøretøy stopper, så vil dette være en del av data. Dvs. du får en bus_stop på hver side veien. Det vil også være et punkt på hver plattform for skinnegående trafikk (ofte sentrert langs plattformen). Når det gjelder utganger så er vår koordinat på plattformen, og utgangen styres av OSM (gangruting).

Det kan også tenkes litt på hvordan forskjellige typer stopp burde differensieres. F.eks. et togstopp kan jo ikke importeres som et bus_stop. Modalitet vil være en del av data, men evt. er det ikke nok. Skal det f.eks. være en «bus_stop» på hvert punkt i en bussterminal, eller burde den merkes som et fellespunkt og de individuelle stoppene på en underordnet måte?

Når det gjelder retningslinjer er jeg svært interessert i en jobb som Essin i svenske OSM gjør nå der han skriver et forslag til retningslinjer for tegning av kollektivstopp. Dette er noe Entur liker: http://www.entur.org/stoppestedsdesign/. Hvis kollektivstopp tegnes mest mulig likt gjennom landet er det også lettere å koble stoppestedsregisteret til kartet.
Johan Wiklund

(+47) 936 25 352

[entur]

From: Sverre Didriksen [mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no]
Sent: 13. juni 2017 09:50
To: torsm.news at gmail.com<mailto:torsm.news at gmail.com>; Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>>
Cc: kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
Subject: Re: [NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

I utgangspunktet synes jeg en import med påfølgende automatisk oppdatering er greit på data av denne typen. Men det er under forutsetning av at dataene er av god kvalitet, og ikke forringer det vi har i dag.

Jeg vet ikke i farten om vi har diskutert dette tidligere, eller om det allerede er retningslinjer for det, men hvordan hånderer man at busstopp på høyre og venstre side av veien ligger langt fra hverandre? Legger man da inn begge, eller regnes dette som en holdeplass? Og hva med store tog- og t-banestasjoner med mange utganger? Legger man det inn som en stasjon, eller legger man inn hver inngang? Noen steder er det jo en viss avstand fra selve inngangen til stasjonen, slik som på Nationaltheateret f.eks. Og er dataene slik vi ønsker det når det gjelder dette? Her er det potensielt en del ting som må avklares.

Det hjelper ikke om dataene er offisielle om de ikke er korrekte. Vi ser i en del datasett at ikke alt er riktig. Noen datasett inneholder mye gamle data som ikke er oppdatert. Dette må sjekkes ut nøye.

-SverreOn Tue, 2017-06-13 at 07:32 +0000, Wiklund Johan wrote:
Ja, det må være enighet. Som dataeiere er det lett for oss å si «men våre data er offisielle, det er bare å importere», men vi vet at det er andre ting å ta hensyn til.

Men det jeg sa om automatisk oppdatering har litt å si. Stoppesteder vil oppdateres og endres på daglig basis. Det vil bli en stor oppgave å følge med på slike endringer – kontra å få dem automatisk.
Jeg tenkte på to ting. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct og http://obtitus.github.io/barnehagefakta_osm_data/index.html

Skal også poengtere at vi har i utgangspunktet ikke tenkt å utføre importen selv. Vi tilbyr bare data fra et offisielt register.
Johan Wiklund


[entur]

From: Tor [mailto:torsm.news at gmail.com]
Sent: 13. juni 2017 06:48
To: Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>>
Cc: kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
Subject: Re: [NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge


12. juni 2017 kl. 15:25 skrev Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>>:


Det er sikkert en del motstand til automatiske oppdateringer, men nå er i hvert fall dette innspillet bragt på banen. Kom med innspill og spørsmål.

Dette må nok håndteres som en import: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines

Det er lurt om det er enighet rundt fremgangsmåten her på den norske lista og at wikisiden er klar før importen meldes inn til den internasjonale import-mailingslista. Da unngås mye støy.

Tor_______________________________________________

kart mailing list

kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>

https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/768df837/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.png
Type: image/png
Size: 3339 bytes
Desc: image004.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/768df837/attachment-0002.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 3339 bytes
Desc: image003.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/768df837/attachment-0003.png 


More information about the kart mailing list