[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Fri Jun 16 09:14:14 CEST 2017


Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er merket som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i skogen blir "road" igjen.

Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med name=* settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging var å merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV). Da kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme type i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å lagre uten å endre også.

Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)

/Johan
ENTUR AS


-----Original Message-----
From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Øystein Bjørndal
Sent: fredag 16. juni 2017 08.54
To: N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>
Cc: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Hei,

Dine observasjoner stemmer med mine, at road, stort sett er service. 
Problemet er at dette er ‘stort-sett’, og ‘road’ taggen indikerer til personen som importerer at her må det sjekkes ut hva veien faktisk er. Gjerne med lokal-kunnskap/survey, men i det minste ved å benytte litt sunn fornuft.

Jeg er derfor usikker på om en utbytting av default til road er det beste alternativet.
Det er ikke så veldig vanskelig i JSON og søke etter alle road og bytte de til service selv,
--
Øystein Bjørndal

> On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
> 
> Hei,
> 
> Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg kan sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik eg ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte dei til "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar. Slike er heller ikkje med i NVDB.
> 
> Vegar kan faktisk skifte mellom privat og skogsbil på eit strekke. Er og ofte at ein privat grusveg til gardsbruk er sett som skogsbilveg.
> 
> Så mitt forslag til konverteringa er å sette privat og skogsbilveg til "service" som default.
> På kommunal veg så set ein "unclassified". Så kan dette endrast seinare.
> 
> Slik det er no så sit ein og plukkar på alle "road" tags som kan vere enormt mange.
> 
> Jan T
> 
> 
> From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> Sent: Monday, June 12, 2017 9:44 AM
> To: N/A N/A
> Cc: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> Hei!
> 
> Ja, jeg er her fortsatt, bare en del travlere enn før :-) Jeg hadde 
> tenkt å sende en status-oppdatering på Elveg etter Entur-mailen, men 
> hadde ikke kommet så langt ennå. Her kommer den - takk for dytten :-)
> 
> Jeg forsøkte for litt siden å lage et oppdatert sett, men på grunn av endringer i  nedlastningsløsningen stoppet det opp. Jeg har tidligere lastet ned hele Elveg-datasettet , pakket det ut og kjørt scriptene på en PC over natta. Nå er nedlastningsløsninga endret slik at man må merke hver enkelt kommune man vil laste ned. Jeg kom et godt stykke ut i B før det stoppet opp. For det meste av bruk er nok den nye løsninga bedre, men for batch-prosessering av hele datasettet ble det håpløst. Men: Den nye datasettet er bygget på et API fra GeoNorge (https://www.geonorge.no/for-utviklere/APIer-og-grensesnitt/nedlastingsapiet/), og hvis noen kan hjelpe med et script som laster ned Elveg fra hele Norge, kan jeg lage en ny oppdatering.
> NedlastingsAPI-et
> www.geonorge.no
> Bestilling og nedlasting av data fra Geonorge skjer gjennom et API som er basert på arbeid gjort hos flere dataeiere i Norge digitalt-samarbeidet. API-et brukes som ...
> 
> 
> En bedre løsning hadde selvfølgelig vært å "desentralisere" det hele, slik at det var enkelt for hver OSM-bruker å laste ned data fra sin kommune, prossesere og begynne å jobbe.  Jeg tenker at en docker-container med det nødevendige installert ville vært det optimale - helst en som kunne kalle nedlasting for aktuell kommune automatisk. Da er det enkelt for hvermannsen å kjøre det på egen PC og muligens også mulig å lage et enkelt web-grensesnitt f.eks. i Amazon-skyen. Dette krever nok litt mer innsats enn det jeg har tilgjengelig - i alle fall før sommeren.
> 
> Jeg har registert at det ble laget ei løsning for N50-filene, men har ikke fått satt meg inn i detaljene. Hvis noen ser at de får til å skru sammen en slik, så gjør gjerne det. Jeg hjelper gjerne til med å forklare ting jeg har glemt eller vært dårlig til å dokumentere.
> 
> Utenom elveg2osm som jeg har laget, trengs sosi2osm, osmapis og geographiclib. Det er lenker dit i README.md her:https://github.com/gomyhr/elveg2osm.
> 
> GitHub - gomyhr/elveg2osm: Conversion from Elveg data to ...
> github.com
> README.md elveg2osm. Conversion from Elveg data to openstreetmap. #Usage: elveg2osm.py dir XXXX. The directory dir contains a file called XXXXElveg_default, which is ...
> 
> 
> Det har vært små endringer i Elveg-data-formatene underveis, som har gjort det nødvendig å justere litt på koden. Derfor kan det hende at det må noen flere justeringer til for nye data. Koden som ligger der nå ble sist kjørt på Elveg fra April 2016.
> 
> En til kommentar: Elveg-data har ofte vært mye mindre oppdatert enn det en skulle tro. Jeg har sett i flere Senja-kommuner at veier har fått navn i forbindelse med det pågående vegadresser-til-alle-prosjektet, men adressene finner ikke veien inn i NVDB (Nasjonal Vei-database, som Elveg-data eksporteres fra). Adressene blir tilgjengelig som noder på enkelt-adressene (som også distribueres under Elveg-navnet - men i en annen datapakke). Jeg har purret til kartverket/kommuner på dette og noen steder kom det for, andre steder ikke. Berg kommune ble oppdatert i NVDB bare et par uker at jeg gjorde de oppmerksomme på det - Tranøy og Lenvik var ikke oppdatert ett år etter at jeg etterspurte. Begge disse er oppdatert nå. For å se om en vei har gatenavn i NVDB, søke etter "Gate" i søkefeltet øverst til venstre på https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart etter å ha funnet et passende lite kartutsnitt. Ser f.eks. at på Nerkogen ligger det gatenavn på de fleste veger i Oppdal kommune, men ingen i Berkåk (kommunegrensa går gjennom bygda).
> 
> Geir Ove
> 
> 2017-06-11 22:21 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
> Hei,
> 
> Veit ikkje om alle på lista har fått med seg at Entur har fått i oppdrag frå Samferdsledepartementet å lage ei felles løysing for kollektiv transport i Norge.
> Dei skal bruke OpenTripPlanner for å rute mellom stopp, og OTP brukar jo OSM data.
> Vi brukar mykje Elveg data for dette, faktisk ein del vegar med stopp som manglar, men dei filene som er ferdig genererte er over eit år gamle no og kunne trenge ei oppdatering.
> 
> Eg etterlyser difor Geir Ove Myhr som laga desse filene :)
> 
> Kunne vi fått oppdaterte filer?
> 
> Eg kan godt konvertere, men har liten peiling på linux.
> Ein automatisering slik tibnor laga til meg for N50 vil fungere fint.
> Køyrer det i Ubuntu VM og brukar shell scripts tibnor har laga til å automatisk generere N50 filene.
> 
> mvh
> Jan T
> "Gazer75"
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list