[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Jun 16 23:58:13 CEST 2017


> On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
> Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig
samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg kan sjå så
er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik eg ser det, kunne
setjast som "service". Så får heller folk byte dei til "track" som, etter
mi meining, passar betre for traktorvegar. Slike er heller ikkje med i NVDB.

Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står som
skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som tracktype=grade1 eller
tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med hvordan kvaliteten på
skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var at de alle ville kunne
passe under highway=track, og så kunne de med lokalkunnskap legge til
tracktype.


2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>:

> Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er merket som
> track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i skogen blir
> "road" igjen.
>

Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-klassifisering
og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage OSM-filer fra NVDB som er
bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver kommunevis ZIP-fil ligger både
XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på OSM-format (output fra
sosi2osm), og input til elveg2osm og XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på
oversette det som står i Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt
fartsgrenser og høydebegrensinger fra tekstfiler).


> Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med name=* settes
> til f.eks. Residential eller Unclassified.
> En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging var å merke
> dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV). Da kunne man lagd
> søk og filter for å markere alle som var samme type i det minste. Man får
> sikkert en feilmelding om man prøver å lagre uten å endre også.
>
> Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg mappes til
samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg kunne lagt til en
tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den ble forsøkt lastet opp
med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke om noen praktisk måte å gjøre
dette på. I noen tilfeller der usikkerheten er ekstra stor, har jeg lagt
til en FIXME-tag (for ting som er sjeldent og må sjekkes ut fra gang til
gang) eller note-tag (for ting som sikkert kan stå, men som kanskje burde
vært gjort annerledes). Legger man til tagger som _rutinen_ sier at man
skal fjerne, ender de sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel.
Derfor har jeg forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm
i et eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene fra
Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet av f.eks.
highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat veg basert på tagger
i et annet lag.


> Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som foretrekker
> rådata, men det er bare en tanke :)
>

Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres forskjellig,
men jeg og mange med meg mener at source-taggen hører hjemme på
changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette er også skrevet på
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)#
Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen ofte ikke blir oppdatert når
objektet endres, og det blir voldsomt mye duplisering av
source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få elveg2osm til å kødde minst
mulig med geometrien (det ble nødvendig å legge til ekstra noder for å
endre fartsgrenser mellom noder, men ellers ser jeg for meg at forenkling
av veiene kunne blitt en debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å
gjøre det i editorene.

PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt mye QA på
det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet over noen
filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426 filer på PCen og
det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig å sammenligne med
web-interfacet.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170616/552f78aa/attachment.htm 


More information about the kart mailing list