[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Sat Jun 17 07:30:13 CEST 2017


Flott at Elveg-filene har blitt lastet opp på nytt.

Vi må prøve å få en konsensus om tagging av skogsbilvei. Slik det er nå
blir "track", "service" og "unclassified" brukt om hverandre, og resultatet
blir temmelig rotete.

Husk at skogsbilveier er bygget for å tåle trafikk fra tunge og lange
tømmerbiler, ikke bare skogsmaskiner. Dette betyr at veiene har god
standard og greit kan kjøres med vanlig personbil (skogsveier, derimot, er
bare egnet for lastetraktor og lignende, se wikipedia). Skogsbilveier
bygges etter fastlagte standarder: http://www.skogkurs.no/vegnormaler/pdf/
Normaler_for_landbruksveier_2016.pdf

Jeg synes dermed helt klart at slike skogsbilveier ikke skal være "track".
"Track" fungerer dessuten som regel heller ikke i navigasjonsprogrammer.
Samtidig kan det være greit å skille skogsbilveiene fra andre normale veier
("unclassified"), fordi mange av dem har litt lavere standard. Jeg synes
"service" kan passe greit til dette, slik det forøvrig også står på den
norske wikien.

I de kommunene jeg har importert har det som i Elveg er klassiifisert som
skogsbilvei fordelt seg omtrent slik:
1) Ca 30% er grendeveier, kjørbare seterveier og veier til gårder/hytter -
tagges som "unclassified"
2) Ca 60% er reelle skogsbilveier for tømmerbiler, dvs. kjørbare for
normale personbiler - tagges som "service"
3) Ca 10% er traktorveier eller veier for skogsmaskiner, eller kjøreveier
som krever 4WD og høy bakkeklaring - tagges som "track"

Basert på dette synes jeg filene fra Elveg-konverteringen med fordel kunne
vært tagget med "service" i stedet for "track". Alle veiene må likevel
sjekkes manuelt, men "service" som default vil nok føre til at flere bruker
"service" i stedet for "track".

Når det gjelder "road" som default i boligstrøk så synes jeg det synd at vi
taper informasjonen som skiller vegklasse 6 (samleveier til bolig) og
vegklasse 7 (privat adkomstvei til boliger, som regel bare korte
"driveways"). Det ville være bedre om vegklasse 6 tagges til "residential"
og vegklasse 7 tagges til "service" i filene. Alle veier må uansett sjekkes
manuelt, men en slik default ville gitt et bra resultat for de kommuner jeg
har importert.

Et alternativ er å ta med en ny tag i Elveg-filen, "elveg:vegklasse", og så
kan man selv bruke denne til å sette defaults i sin egen import (inklusive
for vegklasse 8, skogsbilvei). Om man glemmer å ta bort taggen før
opplasting så gjør ikke det noe.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170617/931fdb43/attachment.htm 


More information about the kart mailing list