[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Sat Jun 17 16:36:07 CEST 2017


Jeg har gått igjennom kommunale veier for 10 kommuner, både bykommuner og
landkommuner, og for meg ser det ut til at 80-90% av kommunale veier skal
være "residential". Det er kanskje ikke så rart, i og med at kommunene
foretar slike investeringer først og fremst der folk skal bo. Så jeg vil
absolutt anbefale dette som default for kommunale veier i Elveg-filene.

Da får vi som default:
1) Alle kommunale veier (alternativt veiklasse 6) -> residential
2) Alle private veier (alternativt veiklasse 7) -> service
3) Alle skogsbilveier (alternativt veiklasse 8) -> service

Dermed skulle det store flertallet av disse veiene bli riktige med en gang,
og mye tid vil være spart under importen. Dette i motsetning til i dag, da
nesten alle disse veiene har feil highway i Elveg-filene (inkl. "road").
Alle veiene må uansett gjennomgås under importen, f.eks. skal noen få
kommunale veier være unclassified, og noen få skogsbilveier skal være track.

Håper det er enighet om dette, så det kan ordnes nesten gang filene
genereres.
Disse filene er forøvrig en fantastisk god hjelp, så stor takk til Geir Ove
som gjør denne jobben.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170617/4156afad/attachment.htm 


More information about the kart mailing list