[NUUG kart] Naturreservater ferdselsbestemmelser

Tor torsm.news at gmail.com
Sun Jun 18 10:47:59 CEST 2017


> 13. juni 2017 kl. 22:24 skrev Nka Mapper <nkamapper at gmail.com>:
> 
> Om nå det nå skal gjøres en større import så er det noen valg vi med fordel bør ta stilling til, f.eks.:
> 1) Jeg synes name skal være det fulle navnet på verneområdet, f.eks. "Hardangervidda nasjonalpark" og "Blankvann landskapsvernområde", slik det gjøres i nesten alle andre land. Det gir mer informasjon om hva området er enn bare et stedsnavn, f.eks. "Hardangervidda" og "Blankvann”.

Enig.

> 3) I tillegg til taggingen som er beskrevet i wiki´en er det noen ekstra tagger jeg synes er nyttige å ta med:
> - naturbase:iid - entydig identifikator i Naturbase
> - naturbase:verneform - NR, LVO etc (kode som angir verneformen, delvis finere inndeling enn protect_class)
> - website - link til relevant faktaark i Naturbase
> - related_law - link til relevant verneforskrift i Lovdata


Trengs naturbase:verneform dersom verneformen fremgår av navnet?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170618/19de3555/attachment.html 


More information about the kart mailing list