[NUUG kart] Naturreservater ferdselsbestemmelser

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sun Jun 18 11:24:20 CEST 2017


2017-06-18 10:47 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> 3) I tillegg til taggingen som er beskrevet i wiki´en er det noen ekstra
> tagger jeg synes er nyttige å ta med:
> - naturbase:iid - entydig identifikator i Naturbase
> - naturbase:verneform - NR, LVO etc (kode som angir verneformen, delvis
> finere inndeling enn protect_class)
> - website - link til relevant faktaark i Naturbase
> - related_law - link til relevant verneforskrift i Lovdata
>
> Trengs naturbase:verneform dersom verneformen fremgår av navnet?

Det vil også fremgå av OSM taggen protect_class


More information about the kart mailing list