[NUUG kart] Naturreservater ferdselsbestemmelser

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Sun Jun 18 18:07:54 CEST 2017


Naturbase har 22 koder for verneform, mens det bare er protect_class 1-6
som er aktuell å bruke her, så en del informasjon vil gå tapt. Spørsmålet
er egentlig om vi bare skal ha med den internasjonale kodingen
(protect_class) eller også den norske (verneform).

Det vil hjelpe bra å få med hele navnet på verneområdet, det er riktig. Dog
dersom man forkorter lange navn så går informasjonen tapt igjen, f.eks. om
det (lange) offisielle navnet "Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane
landskapsvernområde med dyrelivsfredning" forkortes til "Setesdal Vesthei -
Ryfylkeheiane landskapsvernområde".

Jeg så på naturbase:verneform som nyttig å ha, men ikke like viktig som de
andre punktene.

18. juni 2017 kl. 11:24 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> 2017-06-18 10:47 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> > 3) I tillegg til taggingen som er beskrevet i wiki´en er det noen ekstra
> > tagger jeg synes er nyttige å ta med:
> > - naturbase:iid - entydig identifikator i Naturbase
> > - naturbase:verneform - NR, LVO etc (kode som angir verneformen, delvis
> > finere inndeling enn protect_class)
> > - website - link til relevant faktaark i Naturbase
> > - related_law - link til relevant verneforskrift i Lovdata
> >
> > Trengs naturbase:verneform dersom verneformen fremgår av navnet?
>
> Det vil også fremgå av OSM taggen protect_class
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170618/f9af7e67/attachment.htm 


More information about the kart mailing list