[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Tor torsm.news at gmail.com
Sun Jun 18 18:13:09 CEST 2017


> 18. juni 2017 kl. 17:48 skrev Fredrik <lists at 0v.no>:
> 
> I samme håndvending. Er det mulig å skille gangveier eller er alle 
> fortau og små gater "gang og sykkelsti” ?

For meg ser det ut som alt slikt er GangSykkelVegSenterlinje i Elveg.

> highway=cycleway, foot=designated passer ikke alltid like godt.
> 
> Har sett cycleway på vei-biter mellom trapper og i smug og mange 
> upassende veier.
> 
> Kanskje de kunne vært tagget anderledes som standard?

Mulig det hadde vært bedre å sette de til highway=footway som standard.


More information about the kart mailing list