[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Jun 19 10:33:40 CEST 2017


2017-06-18 17:48 GMT+02:00 Fredrik <lists at 0v.no>:

> I samme håndvending. Er det mulig å skille gangveier eller er alle
> fortau og små gater "gang og sykkelsti" ?
>
> highway=cycleway, foot=designated passer ikke alltid like godt.
>
> Har sett cycleway på vei-biter mellom trapper og i smug og mange
> upassende veier.
>
> Kanskje de kunne vært tagget anderledes som standard?
>

De fleste gang- og sykkelveiene jeg har sett merket er faktisk gang- og
sykkelveger, og merkes slik. Når det gjelder sykkelveg med fortau, som er
det nye og mest bruk, har dette vært merket litt i hytt og gevær (f.eks.
som veg med totalt 2 kjørefelt hvorav ett sykkelfelt i hver retning), men
jeg ser nå at de har lagt inn en ny objekttype:
OBJTYPE=SykkelVegSenterlinje, som i alle fall i Trondheim nå er brukt på
disse. Disse er "ukjente" for elveg2osm og havner derfor i
deleted_elements.osm. Jeg må få lagt inn denne. Regner med
highway=cycleway, uten foot=designated passer best for disse.

Ellers finnes det også OBJTYPE=Fortau, men det er lite brukt. I Trondheim
(1601.zip) er det to slike, og begge steder er det relativt nybygde steder
hvor en G/S-vei går over i et fortau et lite stykke. Det er flere andre
slike steder hvor G/S-vei går over i fortau, men hvor det fortsatt er
merket som G/S-vei. Jeg merker disse som highway=footway og note="Consider
adding sidewalk as a tag on the road".

Jeg har også funnet et par OBJTYPE=FrittståendeTrapp (igjen - to slike i
Trondheim). Disse blir taggget som highway=steps.

Min er erfaring er altså at det meste av OBJTYPE=GangSykkelVegSenterlinje
er nettopp gang- og sykkelveg, og det er som er trapper, gangveier og slikt
er gammel/utdatert merking fra en tid de sikkert ikke hadde andre objekter
å velge mellom. De konverterte dataene blir som sagt aldri bedre enn input
:-)

Generelt oppfordrer jeg dere til å sjekke ut XXXXElveg_default.osm når dere
lurer på hvor noe kommer fra og XXXXdeleted_elements.osm for å se om det er
noe som burde vært konvertert som ikke er blitt det. Er det noen spesielle
tagger du lurer på hvordan behandles, er det ganske greit å skumme gjennom
kildekoden på https://github.com/gomyhr/elveg2osm/blob/master/elveg2osm.py
for å se hvordan slike tagger oversettes.

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170619/215cacb3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list