[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jun 20 02:39:02 CEST 2017


Har undersøkt litt og det skal vere info om "landbruksvegklasse" i NVDB/Elveg data?

Om ein ser på Vegkart.no og søker etter dette så finn ein 9 ulike klassar for skogsbilveg.

 1. Helårs bilveg
 2. Helårs landbruksbilveg
 3. Landbruksbilveg
 4. Sommerbilveg, tømmerbil med henger
 5. Sommerbilveg, tømmerbil uten henger
 6. Vinterbilveg
 7. Traktorveg
 8. Enkel traktorveg
 9. Har ikke verdi


Alle som ikkje er merka som "Traktorveg" eller "Enkel traktorveg" bør kunne setjast som "service".


Meir utfyllande info om landbruksvegar finn ein på http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html

Klassane er forklart på side 10.


Som ein ser i linken over så vert alt ned til kl. 6 rekna som bilveg her.

Og som har vore nemnt ein anna stad så er "track" lågare i hierarkiet enn "service" og ofte ikkje brukt til ruting av bil i navigasjonsprogram.
Mange av desse vegane vert jo køyrd av vogntog som transporterer tømmer. Dei ville nok ikkje blitt ruta på ein "track".

Det er og som sagt svært ofte at vegen går frå skogsbilveg til privat veg for små avstikkarar til hytter osv.


Skogsbilvegar er, slik eg forstår det, sett slik då dei har vorte bygd for meir enn 50% landbruksnytte, og kanskje og fått tilskot frå Landbruksdepartementet


Dette meiner eg forsterkar min argumentasjon om at dei aller fleste slike vegar bør vere "service".


________________________________
From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
To: Wiklund Johan
Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

> On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com<mailto:gazer2175 at hotmail.com>> wrote:
> Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg kan sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik eg ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte dei til "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar. Slike er heller ikkje med i NVDB.

Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står som skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som tracktype=grade1 eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med hvordan kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var at de alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med lokalkunnskap legge til tracktype.


2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>>:
Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er merket som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i skogen blir "road" igjen.

Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage OSM-filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver kommunevis ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på OSM-format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og høydebegrensinger fra tekstfiler).

Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med name=* settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging var å merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV). Da kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme type i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å lagre uten å endre også.

Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg mappes til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg kunne lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den ble forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke om noen praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der usikkerheten er ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er sjeldent og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting som sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes). Legger man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har jeg forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i et eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene fra Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet av f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat veg basert på tagger i et annet lag.

Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)

Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen hører hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette er også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen ofte ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt mye duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble nødvendig å legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder, men ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i editorene.

PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt mye QA på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet over noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426 filer på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig å sammenligne med web-interfacet.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170620/5e67611a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list