[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Tue Jun 20 14:55:04 CEST 2017


Godt sett. Jeg ser at shape-filen inneholder et felt, LBVKLASSE, som angir
disse lanbruksvegklassene. Som du foreslår kan vi sette "track" som default
der LBVKLASSE er 7 eller 8, ellers "service". Jeg har sjekket noen kommuner
og ser at dette gir et bra resultat, også for de kommunene som bare har
tatt i bruk denne kodingen for nye skogsbilveier.


20. juni 2017 kl. 02:39 skrev N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Har undersøkt litt og det skal vere info om "landbruksvegklasse" i
> NVDB/Elveg data?
>
> Om ein ser på Vegkart.no og søker etter dette så finn ein 9 ulike klassar
> for skogsbilveg.
>
>
>  1. Helårs bilveg
>  2. Helårs landbruksbilveg
>  3. Landbruksbilveg
>  4. Sommerbilveg, tømmerbil med henger
>  5. Sommerbilveg, tømmerbil uten henger
>  6. Vinterbilveg
>  7. Traktorveg
>  8. Enkel traktorveg
>  9. Har ikke verdi
>
>
> Alle som ikkje er merka som "Traktorveg" eller "Enkel traktorveg" bør
> kunne setjast som "service".
>
> Meir utfyllande info om landbruksvegar finn ein på http://www.skogkurs.no/
> vegnormaler/index.html
>
> Klassane er forklart på side 10.
>
> Som ein ser i linken over så vert alt ned til kl. 6 rekna som bilveg her.
>
>
> Og som har vore nemnt ein anna stad så er "track" lågare i hierarkiet enn
> "service" og ofte ikkje brukt til ruting av bil i navigasjonsprogram.
> Mange av desse vegane vert jo køyrd av vogntog som transporterer tømmer.
> Dei ville nok ikkje blitt ruta på ein "track".
>
> Det er og som sagt svært ofte at vegen går frå skogsbilveg til privat veg
> for små avstikkarar til hytter osv.
>
> Skogsbilvegar er, slik eg forstår det, sett slik då dei har vorte bygd for
> meir enn 50% landbruksnytte, og kanskje og fått tilskot frå
> Landbruksdepartementet
>
> Dette meiner eg forsterkar min argumentasjon om at dei aller fleste slike
> vegar bør vere "service".
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170620/3478e86b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list