[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jun 20 23:19:07 CEST 2017


Da jeg først skrev elveg2osm i 2014, var tanken å bruke LBVKLASSE til å
raffinere "Skogsbilveg", i første omgang ved å sette tracktype-taggen
basert på LBVKLASSE. Det er fortsatt nevnt i kildekoden:

  category2highwayclass = {'E': 'trunk',   # Europaveg
               'R': 'trunk',   # Riksveg
               'F': 'secondary', # Fylkesveg, could also be
primary
               'K': 'road',   # Kommunal veg
               'P': 'road',   # Privat veg
               'S': 'track'}   # Skogsbilveg, possibly more
info in the LBVKLASSE tag


Men så oppdaget jeg at i den Elveg-dumpen jeg da jobbet med (fra 2014) var
det bare 1-2 fylker hvor LBVKLASSE ble brukt. Jeg hadde brukt kommuner i
Troms som testdata og dette var ett av fylkene hvor den var brukt. I neste
Elveg-dump forsvant taggen helt, og nå kan jeg ikke se at den finnes i noen
av dumpene jeg har liggende, inklusive den siste fra mai 2017. Alt er
lastet ned fra http://data.kartverket.no/download/.

Jeg har laget elveg2osm basert på output fra sosi2osm, for inntil nylig var
Elveg bare tilgjengelig i SOSI-format (og bare som en dump av hele
datasettet). Med den nye nedlastningsløsningen på geonorge har jeg sett det
går an å laste ned shape-filer også, og det er mulig det er andre tagger
med der, men skal de kunne spises av elveg2osm må de konverteres til
OSM-format og være på samme format som sosi2osm spytter ut. Jeg tipper
LBVKLASSE ligger inne i NVDB, men at taggen ikke (lenger) eksporteres til
Elveg.

Jeg kan endre skogsbilveg til å bli highway='service', men grunnen til at
jeg valgte highway='track' i utgangspunktet var fordi jeg anså det som
tryggere å legge de inn med for lav kategori enn for høy kategori m.h.t
ruting og slikt. Men er det konsensus om at service er bedre, endrer jeg
det.

2017-06-20 14:55 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com>:

> Godt sett. Jeg ser at shape-filen inneholder et felt, LBVKLASSE, som angir
> disse lanbruksvegklassene. Som du foreslår kan vi sette "track" som default
> der LBVKLASSE er 7 eller 8, ellers "service". Jeg har sjekket noen kommuner
> og ser at dette gir et bra resultat, også for de kommunene som bare har
> tatt i bruk denne kodingen for nye skogsbilveier.
>
>
> 20. juni 2017 kl. 02:39 skrev N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
>
>> Har undersøkt litt og det skal vere info om "landbruksvegklasse" i
>> NVDB/Elveg data?
>>
>> Om ein ser på Vegkart.no og søker etter dette så finn ein 9 ulike klassar
>> for skogsbilveg.
>>
>>
>>  1. Helårs bilveg
>>  2. Helårs landbruksbilveg
>>  3. Landbruksbilveg
>>  4. Sommerbilveg, tømmerbil med henger
>>  5. Sommerbilveg, tømmerbil uten henger
>>  6. Vinterbilveg
>>  7. Traktorveg
>>  8. Enkel traktorveg
>>  9. Har ikke verdi
>>
>>
>> Alle som ikkje er merka som "Traktorveg" eller "Enkel traktorveg" bør
>> kunne setjast som "service".
>>
>> Meir utfyllande info om landbruksvegar finn ein på
>> http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html
>>
>> Klassane er forklart på side 10.
>>
>> Som ein ser i linken over så vert alt ned til kl. 6 rekna som bilveg her.
>>
>>
>> Og som har vore nemnt ein anna stad så er "track" lågare i hierarkiet enn
>> "service" og ofte ikkje brukt til ruting av bil i navigasjonsprogram.
>> Mange av desse vegane vert jo køyrd av vogntog som transporterer tømmer.
>> Dei ville nok ikkje blitt ruta på ein "track".
>>
>> Det er og som sagt svært ofte at vegen går frå skogsbilveg til privat veg
>> for små avstikkarar til hytter osv.
>>
>> Skogsbilvegar er, slik eg forstår det, sett slik då dei har vorte bygd
>> for meir enn 50% landbruksnytte, og kanskje og fått tilskot frå
>> Landbruksdepartementet
>>
>> Dette meiner eg forsterkar min argumentasjon om at dei aller fleste slike
>> vegar bør vere "service".
>>
>>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170620/9d85092f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list