[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Wed Jun 21 04:04:06 CEST 2017


Tenker at vi har fire val her.

Kontakte Kartverket og sjekke om LBVKLASSE er borte frå Elveg og høyre om den kan bli lagt til igjen.

Bruke NVDB API på ein eller anna måte til å hente slik info.
Dei som importerer brukar Vegkart.no til å manuelt sjekke om vegen har fått kl. 7 eller 8

Ein eller anna smarting som klarer å lage konvertering frå shape filer. Er vist noko her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Shp2osm________________________________
From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
Sent: Tuesday, June 20, 2017 11:19 PM
To: NKA mapper
Cc: N/A N/A; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Da jeg først skrev elveg2osm i 2014, var tanken å bruke LBVKLASSE til å raffinere "Skogsbilveg", i første omgang ved å sette tracktype-taggen basert på LBVKLASSE. Det er fortsatt nevnt i kildekoden:

  category2highwayclass = {'E': 'trunk',   # Europaveg
               'R': 'trunk',   # Riksveg
               'F': 'secondary', # Fylkesveg, could also be primary
               'K': 'road',   # Kommunal veg
               'P': 'road',   # Privat veg
               'S': 'track'}   # Skogsbilveg, possibly more info in the LBVKLASSE tag


Men så oppdaget jeg at i den Elveg-dumpen jeg da jobbet med (fra 2014) var det bare 1-2 fylker hvor LBVKLASSE ble brukt. Jeg hadde brukt kommuner i Troms som testdata og dette var ett av fylkene hvor den var brukt. I neste Elveg-dump forsvant taggen helt, og nå kan jeg ikke se at den finnes i noen av dumpene jeg har liggende, inklusive den siste fra mai 2017. Alt er lastet ned fra http://data.kartverket.no/download/.
Kartverket - nedlasting | Til synlig nytte for samfunnet<http://data.kartverket.no/download/>
data.kartverket.no
Kartverket tilbyr nå nedlastning av gratis kartdata. I første omgang er det lagt til rette for nedlasting av landbaserte data som Kartverket eier alene.Jeg har laget elveg2osm basert på output fra sosi2osm, for inntil nylig var Elveg bare tilgjengelig i SOSI-format (og bare som en dump av hele datasettet). Med den nye nedlastningsløsningen på geonorge har jeg sett det går an å laste ned shape-filer også, og det er mulig det er andre tagger med der, men skal de kunne spises av elveg2osm må de konverteres til OSM-format og være på samme format som sosi2osm spytter ut. Jeg tipper LBVKLASSE ligger inne i NVDB, men at taggen ikke (lenger) eksporteres til Elveg.

Jeg kan endre skogsbilveg til å bli highway='service', men grunnen til at jeg valgte highway='track' i utgangspunktet var fordi jeg anså det som tryggere å legge de inn med for lav kategori enn for høy kategori m.h.t ruting og slikt. Men er det konsensus om at service er bedre, endrer jeg det.

2017-06-20 14:55 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com<mailto:nkamapper at gmail.com>>:
Godt sett. Jeg ser at shape-filen inneholder et felt, LBVKLASSE, som angir disse lanbruksvegklassene. Som du foreslår kan vi sette "track" som default der LBVKLASSE er 7 eller 8, ellers "service". Jeg har sjekket noen kommuner og ser at dette gir et bra resultat, også for de kommunene som bare har tatt i bruk denne kodingen for nye skogsbilveier.


20. juni 2017 kl. 02:39 skrev N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com<mailto:gazer2175 at hotmail.com>>:

Har undersøkt litt og det skal vere info om "landbruksvegklasse" i NVDB/Elveg data?

Om ein ser på Vegkart.no og søker etter dette så finn ein 9 ulike klassar for skogsbilveg.

 1. Helårs bilveg
 2. Helårs landbruksbilveg
 3. Landbruksbilveg
 4. Sommerbilveg, tømmerbil med henger
 5. Sommerbilveg, tømmerbil uten henger
 6. Vinterbilveg
 7. Traktorveg
 8. Enkel traktorveg
 9. Har ikke verdi


Alle som ikkje er merka som "Traktorveg" eller "Enkel traktorveg" bør kunne setjast som "service".


Meir utfyllande info om landbruksvegar finn ein på http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html

Klassane er forklart på side 10.


Som ein ser i linken over så vert alt ned til kl. 6 rekna som bilveg her.

Og som har vore nemnt ein anna stad så er "track" lågare i hierarkiet enn "service" og ofte ikkje brukt til ruting av bil i navigasjonsprogram.
Mange av desse vegane vert jo køyrd av vogntog som transporterer tømmer. Dei ville nok ikkje blitt ruta på ein "track".

Det er og som sagt svært ofte at vegen går frå skogsbilveg til privat veg for små avstikkarar til hytter osv.


Skogsbilvegar er, slik eg forstår det, sett slik då dei har vorte bygd for meir enn 50% landbruksnytte, og kanskje og fått tilskot frå Landbruksdepartementet


Dette meiner eg forsterkar min argumentasjon om at dei aller fleste slike vegar bør vere "service".


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170621/4bd6cc82/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list