[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Wed Jun 21 11:23:00 CEST 2017


Kommunene som jeg hentet ned (i SOSI-format) kom herfra:
http://data.kartverket.no/download/content/vbase-utm-33
Deretter kjørte jeg filene gjennom sosicon, og shp-filen inneholder da
LBVKLASSE.
Jeg har ikke testet de andre pakkene (hele fylker, hele landet etc).

Dersom LBVKLASSE ikke er tilgjengelig er jeg enig i at vi kan bruke
"service". Av de 7094 strekninger som har registrert Lanbruksveiklasse i
hele Norge, er 566 Traktorvei og 115 Enkel traktorvei. Så disse utgjør bare
9,6% av de registrerte skogsbilveiene. Totalt er det 32.800 skogsbilveier i
Norge, så vi går da bare glipp av 2 promille av skogsbilveiene (mange
kommuner har ikke registert landbruksveiklasse ennå).

Det viktigste er egentlig å få tilordnet andre default highway-verdier til
skogsbilveier (service), private veier (service) og kommunale veier
(residential). Disse tre kategoriene utgjør i følge vegvesen.no/vegkart
97,4% av alle veier i Norge, og nesten alle har feil defaut-verdi i
Elveg-importen i dag, så her skjer det unødvendig mye manuelt ekstraarbeid
i importen.

Tallene fordeler seg forøvrig slik:
Kommunale veier - 12,3%
Private veier - 80,9%
Skogsbilveier - 4,2%


20. juni 2017 kl. 23:19 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> Jeg har laget elveg2osm basert på output fra sosi2osm, for inntil nylig
> var Elveg bare tilgjengelig i SOSI-format (og bare som en dump av hele
> datasettet). Med den nye nedlastningsløsningen på geonorge har jeg sett det
> går an å laste ned shape-filer også, og det er mulig det er andre tagger
> med der, men skal de kunne spises av elveg2osm må de konverteres til
> OSM-format og være på samme format som sosi2osm spytter ut. Jeg tipper
> LBVKLASSE ligger inne i NVDB, men at taggen ikke (lenger) eksporteres til
> Elveg.
>
> Jeg kan endre skogsbilveg til å bli highway='service', men grunnen til at
> jeg valgte highway='track' i utgangspunktet var fordi jeg anså det som
> tryggere å legge de inn med for lav kategori enn for høy kategori m.h.t
> ruting og slikt. Men er det konsensus om at service er bedre, endrer jeg
> det.
>
>
>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170621/0d9ed5ec/attachment.htm 


More information about the kart mailing list