[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed Jun 21 11:57:17 CEST 2017


2017-06-21 11:23 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com>:

> Kommunene som jeg hentet ned (i SOSI-format) kom herfra: http://data.
> kartverket.no/download/content/vbase-utm-33
> Deretter kjørte jeg filene gjennom sosicon, og shp-filen inneholder da
> LBVKLASSE.
> Jeg har ikke testet de andre pakkene (hele fylker, hele landet etc).
>

Ok. Dette er Vbase, som er et annet produkt enn Elveg, men begge
eksporteres fra NVDB. De har altså tydeligvis faset ut LBVKLASSE fra Elveg,
men beholdt det i Vbase (ellers husker jeg feil og testet Vbase helt i
starten). Jeg ser at Vbase mangler fartsgrenser, høyderestriksjoner og
TRANSID (unik ID i NVDB), og muligens mer. I prinsippet kunne vi merget de
to (kombinasjonen kommune, VPA og VNR skal være unik i Vbase, så de kan
kobles) og dermed fått det beste fra begge, men det er nok litt tidkrevende.


> Dersom LBVKLASSE ikke er tilgjengelig er jeg enig i at vi kan bruke
> "service". Av de 7094 strekninger som har registrert Lanbruksveiklasse i
> hele Norge, er 566 Traktorvei og 115 Enkel traktorvei. Så disse utgjør bare
> 9,6% av de registrerte skogsbilveiene. Totalt er det 32.800 skogsbilveier i
> Norge, så vi går da bare glipp av 2 promille av skogsbilveiene (mange
> kommuner har ikke registert landbruksveiklasse ennå).
>

Hvis ca. 10 % av skogsbilveger ikke er kjørbare for bil, er det verst at 90
% ser ut som om de ikke kan kjøres på av bil (highway=track) til tross for
at de kan det eller at 10 % ser ut som om de kan kjøres på av biler
(highway=service) til tross for at de ikke kan det? Svaret er ikke opplagt.
Det skal forresten være 2 prosent, ikke 2 promille som vi ved hjelp av
LBVKLASSE kan fastsette at skal være traktorvei.


> Det viktigste er egentlig å få tilordnet andre default highway-verdier til
> skogsbilveier (service), private veier (service) og kommunale veier
> (residential). Disse tre kategoriene utgjør i følge vegvesen.no/vegkart
> 97,4% av alle veier i Norge, og nesten alle har feil defaut-verdi i
> Elveg-importen i dag, så her skjer det unødvendig mye manuelt ekstraarbeid
> i importen.
>

Er andre enige i dette? Jeg har tenkt at "road" er riktig verdi, siden vi
ikke vet sikkert hva slags klasse veien er. Men så lenge alle går nøye
gjennom dem, går det bra. En ekstra tag (f.eks. elveg:type=K|P|S) ville
lettet importen uten å anta for mye, og gjøre mindre skade om den lastes
opp til OSM.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170621/83e30edc/attachment.htm 


More information about the kart mailing list