[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Jun 21 13:44:37 CEST 2017


[Geir Ove Myhr]
> Ok. Dette er Vbase, som er et annet produkt enn Elveg, men begge
> eksporteres fra NVDB. De har altså tydeligvis faset ut LBVKLASSE fra
> Elveg, men beholdt det i Vbase (ellers husker jeg feil og testet Vbase
> helt i starten).

Jeg spurte min venn i vegvesenet om landbruksvegklasse, og han fortalte
følgende:

  Er dårlig på forvaltning av landbruk. Definisjonen i datakatalogen
  forteller at dette handler om støtteordninger. Ikke min sterke
  side. Tviler også på at landbruksvegklasse er a jour / blir
  vedlikeholdt, men det kan du jo lage statistikk på.

  Er veien kjørbar med bil - så skal den inn i nvdb. Landbruk/skogbruk
  har i tillegg egen forvaltning av ikke-kjørbare traktorveger
  m.m. Dette handler om støtteordninger og forvaltning av landbruk.  De
  laget en fin løsning med samlet visning av skogsbilveg fra nvdb pluss
  "resten"

Jeg mistenker dermed at vi tillegger feltet en betydning det ikke har,
dvs. om veiens beskaffenhet, mens det kanskje i realiteten brukes til
vurdering av pengestøtte fra det offentlige. :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list