[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Wed Jun 21 17:26:46 CEST 2017


Retting...


Eg meinte Privat og skogsbilveg > service :)


________________________________
From: N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>
Sent: Wednesday, June 21, 2017 3:22 PM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?


Om eg har fått med omtrent alt så er det omlag 49382km med skogsbilveg, 8468km har definert "landbruksvegklasse" og 561km er sett som kl. 7 eller 8. Av totalen med skogsbilveg så blir det 1,14%


Eg trur eg har sagt mitt om klassifisering av vegane :)

Privat og skogsbilveg > track

kommunal > residental som default, så kan folk endre på vegar som ikkje er i byggefelt.

Dette vil ikkje skade på nokon måte og vil hjelpe med å gjere importen mindre tidkrevjande.


Finn ein funksjonell vegklasse i Elveg? Om så er så har eg skrive om dette tidlegare og ein kan bruke dette for å bestemme om fylkesvegen blir "primary" eller "secondary".

Kl. 3 vil alltid vere skilta, så desse kan automatisk få "primary" under konvertering.


kl. 4 virkar vere skilta i nokre fylker og andre ikkje.

Ein kjapp sjekk viste at Hordaland og Sogn og Fjordane hadde kun skilt på kl. 3, medan Møre og Romsdal hadde skilt på begge. Rogaland hadde ein kl. 4 veg som var skiltpunkt på.


Kl. 5 kan vere skilta med det er ikkje mange.

Problemet er at arbeidet med funksjonell vegklasse ikkje er fullført og det meste har status "under behandling". Det er difor ein del vegar som har feil klasse.

Eg foreslo vel ein gong her at ein tok i bruk "tertiary" for dei minste fylkesvegane våre, altså kl. 5. Ein vil då ha ein klasse i OSM for kvar av dei funksjonelle vegklassane som utgjer fylkesvegnettet.
Dagens system er jo bygd rundt eit system der vi måtte visuelt sjekke om vegen var skilta og om den var så fekk den "primary". Med all den digitale informasjonen så slepp ein dette.


________________________________
From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
Sent: Wednesday, June 21, 2017 11:57 AM
To: NKA mapper
Cc: N/A N/A; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

2017-06-21 11:23 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com<mailto:nkamapper at gmail.com>>:
Kommunene som jeg hentet ned (i SOSI-format) kom herfra: http://data.kartverket.no/download/content/vbase-utm-33
Deretter kjørte jeg filene gjennom sosicon, og shp-filen inneholder da LBVKLASSE.
Jeg har ikke testet de andre pakkene (hele fylker, hele landet etc).

Ok. Dette er Vbase, som er et annet produkt enn Elveg, men begge eksporteres fra NVDB. De har altså tydeligvis faset ut LBVKLASSE fra Elveg, men beholdt det i Vbase (ellers husker jeg feil og testet Vbase helt i starten). Jeg ser at Vbase mangler fartsgrenser, høyderestriksjoner og TRANSID (unik ID i NVDB), og muligens mer. I prinsippet kunne vi merget de to (kombinasjonen kommune, VPA og VNR skal være unik i Vbase, så de kan kobles) og dermed fått det beste fra begge, men det er nok litt tidkrevende.

Dersom LBVKLASSE ikke er tilgjengelig er jeg enig i at vi kan bruke "service". Av de 7094 strekninger som har registrert Lanbruksveiklasse i hele Norge, er 566 Traktorvei og 115 Enkel traktorvei. Så disse utgjør bare 9,6% av de registrerte skogsbilveiene. Totalt er det 32.800 skogsbilveier i Norge, så vi går da bare glipp av 2 promille av skogsbilveiene (mange kommuner har ikke registert landbruksveiklasse ennå).

Hvis ca. 10 % av skogsbilveger ikke er kjørbare for bil, er det verst at 90 % ser ut som om de ikke kan kjøres på av bil (highway=track) til tross for at de kan det eller at 10 % ser ut som om de kan kjøres på av biler (highway=service) til tross for at de ikke kan det? Svaret er ikke opplagt. Det skal forresten være 2 prosent, ikke 2 promille som vi ved hjelp av LBVKLASSE kan fastsette at skal være traktorvei.

Det viktigste er egentlig å få tilordnet andre default highway-verdier til skogsbilveier (service), private veier (service) og kommunale veier (residential). Disse tre kategoriene utgjør i følge vegvesen.no/vegkart<http://vegvesen.no/vegkart> 97,4% av alle veier i Norge, og nesten alle har feil defaut-verdi i Elveg-importen i dag, så her skjer det unødvendig mye manuelt ekstraarbeid i importen.

Er andre enige i dette? Jeg har tenkt at "road" er riktig verdi, siden vi ikke vet sikkert hva slags klasse veien er. Men så lenge alle går nøye gjennom dem, går det bra. En ekstra tag (f.eks. elveg:type=K|P|S) ville lettet importen uten å anta for mye, og gjøre mindre skade om den lastes opp til OSM.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170621/46c8369d/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list