[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Jun 21 18:18:46 CEST 2017


> 21. juni 2017 kl. 11:57 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> 
> Ok. Dette er Vbase, som er et annet produkt enn Elveg, men begge eksporteres fra NVDB. De har altså tydeligvis faset ut LBVKLASSE fra Elveg, men beholdt det i Vbase (ellers husker jeg feil og testet Vbase helt i starten). Jeg ser at Vbase mangler fartsgrenser, høyderestriksjoner og TRANSID (unik ID i NVDB), og muligens mer.

Dette var vel også grunnen til at vi baserte importen på Elveg, og ikke Vbase, om jeg husker rett.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170621/7d4ee9be/attachment.htm 


More information about the kart mailing list